Khối phố
Hoạt động cơ sở > Khối phố
Thôn khối phố
(09/06/2015)
Thông tin liên hệ

THÔN BÃI ÔNG
Bí thư chi bộ kiêm Trưởng Ban CTMT thôn: Huỳnh Phán  - Di động: 0979. 460. 902
Thôn trưởng: Mai Văn Thi - Di động: 0905579308

THÔN BÃI LÀNG
Bí thư chi bộ: kiêm trưởng Ban công tác MT thôn: Ngô Ái Phương
Thôn trưởng: Trần Văn Ngân - Di động: 0987579093

THÔN BÃI HƯƠNG
Bí thư chi bộ kiêm thôn trưởng: Nguyễn Xin - Di động: 0169. 7074. 548
Trưởng ban CTMT: Phạm Văn Sang

UBND xã Tân Hiệp

Lượt xem:  0 Bản in Quay lại


Văn bản mới ban hành

banner web dieu hanh Portal Quảng Nam Portal Hội An

Số liệu tổng hợp

Giới thiệu

Website các phòng ban - xã phường