Xây dựng nhà ở và đất đai
Thủ tục hành chính > Xây dựng nhà ở và đất đai
Danh mục và thời gian giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực Xây dựng và đất đai
(06/09/2018)
Thực hiện Quyết định số 3960/QĐ-UBND ngày 05/ 12/ 2011 của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam về ban hành danh mục và thời gian giải quyết TTHC tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả trên địa bàn tỉnh, UBND xã Tân Hiệp xây dựng danh mục giải quyết TTHC trên lĩnh vực Xây dựng nhà ở và đất đai tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả để công dân trên địa bàn phường tra cứu, liên hệ giải quyết TTHC có liên quan.

 

DANH MỤC VÀ THỜI GIAN

GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THỰC HIỆN THEO CƠ CHẾ MỘT CỬA TẠI UBND XÃ TÂN HIỆP

(Ban hành kèm theo Quyết định số 3960 /QĐ-UBND ngày 05/12/ 2011 của Chủ tịch UBND tỉnh)

-------------------------------

LĨNH VỰC XÂY DỰNG

 

STT

Lĩnh vực, thủ tục hành chính

Thời gian giải quyết

1

Xác nhận quyền sở hữu nhà ở

05 ngày

2

Xác nhận đơn xin cấp giấy phép xây dựng

05 ngày

3

Xác nhận tình trạng nhà ở

10 ngày

 

LĨNH VỰC ĐẤT ĐAI

 

TT

Lĩnh vực, thủ tục hành chính

Thời gian giải quyết

Ghi chú

1

 

Xác nhận hồ sơ cấp lại giấy chứng nhận cho trường hợp Giấy chứng nhận đã bị mất

15 ngày

Ra thông báo mất giấy chứng nhận QSD đất ( 30 ngày )

2

 

Xác nhận hồ sơ gia hạn sử dụng đất đối với hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất nông nghiệp; hộ gia đình, cá nhân không trực tiếp sản xuất nông nghiệp được được nhà nước cho thuê đất nông nghiệp

5 ngày

 Phối hợp Chi nhánh VPĐK

 3

 Thủ tục hòa giải tranh chấp đất đai

45 ngày 

 Phối hợp Chi nhánh VPĐK

4

Thủ tục tách thửa hoặc hợp thửa đất

20 ngày

Phối hợp Chi nhánh VPĐK

5

Thủ tục cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất

10 ngày

Phối hợp Chi nhánh VPĐK

6

Thủ tục chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân

10 ngày

Phối hợp Chi nhánh VPĐK

7

Đề nghị xác nhận nguồn gốc, hiện trạng nhà ở

5 ngày

 

8

Đề nghị xác nhận nguồn gỗ đất đang sử dụng

15 ngày

 

9

Đăng ký, chuyển đổi mục đích sử dụng đất

15 ngày

 

Ghi chú: Thời gian giải quyết hồ sơ công việc là thời gian làm việc (không kể ngày nghỉ hàng tuần, lễ, tết), được tính kể từ ngày bộ phận tiếp nhận và trả kết quả nhận đủ hồ sơ hợp lệ đến ngày hẹn trả kết quả cho tổ chức, cá nhân.

BBT

Lượt xem:  0 Bản in Quay lại


Văn bản mới ban hành

banner web dieu hanh Portal Quảng Nam Portal Hội An

Số liệu tổng hợp

Giới thiệu

Website các phòng ban - xã phường