MẶT TRẬN XÃ TÂN HIỆP TỔ CHỨC HỘI NGHỊ LẦN THỨ 3 KHÓA XI
MẶT TRẬN XÃ TÂN HIỆP TỔ CHỨC HỘI NGHỊ LẦN THỨ 3 KHÓA XI (12/07/2019)
Ngày 12/7/2019, tại hội trường UBND xã UBMTTQVN xã Tân Hiệp tổ chức Hội nghị lần thứ 3 khóa XI, nhiệm kỳ 2019 – 2024, sơ kết công tác Mặt trận 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019 và bầu bổ sung ủy viên UBMT xã khóa XI, nhiệm kỳ 2019 – 2024. Đồng chí Trần Thanh Hải - Phó bí thư thường trực Đảng ủy, trưởng khối Dân vận Đảng ủy đến dự và chỉ đạo hội nghị.

Trong 6 tháng đầu năm UBMTTQVN xã đã duy trì tốt quy chế phối hợp với HĐND, UBND xã, các tổ chức chính trị xã hội, các ban ngành tạo nên mối đoàn kết thống nhất thực hiện tốt các nhiệm vụ phát triển Kinh tế - Xã hội  đảm bảo An ninh - Quốc phòng, trật tự xã hội. Đời sống nhân dân tiếp tục được nâng lên, khối đại đoàn kết toàn dân ngày càng được củng cố. Các tổ chức thành viên đã thể hiện được vai trò nòng cốt, tích cực phối hợp với chính quyền vận động nhân dân thực hiện tốt các phong trào của địa phương.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị đồng chí Trần Thanh Hải - Phó bí thư thường trực, Trưởng Khối dân vận Đảng ủy đã biểu dương những kết quả đạt được của UBMTTQVN xã trong 6 tháng qua và đề nghị UBMTTQVN xã tiếp tục chú ý đến việc chăm lo cho đời sống nhân dân, kip thời có biện pháp hỗ trợ thiết thực không để xảy ra tình trạng tái nghèo trong nhân dân; Chú trọng công tác giám sát đầu tư cộng đồng và phản biện xã hội. Bám sát các nội dung công tác của cấp trên để kịp thời triển khai đạt hiệu quả; Tiếp tục tăng cường công tác phối hợp với các cơ quan, đơn vị đóng chân trên địa bàn; Vận động nhân dân đoàn kết, thực hiện tốt các phong trào góp phần cùng với Đảng ủy, Chính quyền hoàn thành các chỉ tiêu Kinh tế - Xã hôi, An ninh - Quốc phòng năm 2019.

Tại hội nghị các đại biểu cũng tập trung thảo luận về dự thảo Quy chế hoạt động của UBMTTQVN xã khóa XI, thống nhất miễn nhiệm 2 ủy viên Ủy viên UBMT do chuyển công tác và hiệp thương bầu bổ sung 2 Ủy viên UBMT xã khóa XI.

                                                                                      Một số hình ảnh tại Hội Nghị lần thứ 3 - khóa XI

Trần Qúy Tây

Lượt xem:  457 Bản in Quay lại

Tin đã đưa
Trang 1 / 2 1 2
 Go To 
 
Xem theo ngày :

Văn bản mới ban hành

banner web dieu hanh Portal Quảng Nam Portal Hội An

Website các phòng ban - xã phường