HỘI CỰU CHIẾN BINH XÃ TÂN HIỆP TỔ CHỨC HỘI NGHỊ TỔNG KẾT PHONG TRÀO THI ĐUA “CỰU CHIẾN BINH GƯƠNG MẪU” GIAI ĐOẠN 2014 -2019
HỘI CỰU CHIẾN BINH XÃ TÂN HIỆP TỔ CHỨC HỘI NGHỊ TỔNG KẾT PHONG TRÀO THI ĐUA “CỰU CHIẾN BINH GƯƠNG MẪU” GIAI ĐOẠN 2014 -2019 (16/05/2019)
Chiều ngày 24/4/2019, Hội Cựu chiến binh xã Tân Hiệp tổ chức Hội nghị tổng kết phong trào “Cựu chiến binh gương mẫu” giai đoạn 2014 – 2019

Theo báo cáo tổng kết: Trong 5 năm qua, mặc dù tình hình của đất nước và địa phương có nhiều khó khăn phức tạp, nhưng với sự chỉ đạo sâu sát của Hội Cựu chiến binh Thành phố, sự lãnh đạo trực tiếp của Đảng ủy xã, cùng với sự phấn đấu vượt qua khó khăn của cán bộ, hội viên Cựu chiến binh của xã, Hội Cựu chiến binh xã nhà đã có nhiều biện pháp tích cực, tổ chức thực hiện tốt phong trào thi đua “Cựu chiến binh gương mẫu” đã góp phần cùng với địa phương phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh.

Công tác giáo dục  chính trị, tư tưởng, phát huy bản chất truyền  thống “ Bộ đội cụ Hồ” luôn được Hội chú trọng, mỗi cán bộ hội viên luôn kiên định mục tiêu, lý tưởng của Đảng, nhận rõ âm mưu “Diễn biến hòa bình” , Bạo loạn lật đổ của các thế lựu thù địch, tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng, sự điều hành của nhà nước, kiên quyết  đấu tranh chống lại những quan điểm sai trái của các thế lực thù địch.

Hội thường xuyên chăm lo xây dựng tổ chức Hội trong sạch vững mạnh. Trong 5 năm qua hội đã kết nạp được 17 hội viên, trong đó hội viên là đảng viên 8 đồng chí, 4 đồng chí được vinh dự kết nạp vào hàng ngũ của Đảng, tỷ lệ các chi tổ Hội đạt Trong sạch vững mạnh cao, không có trung bình, yếu kém.

Phong trào vận động Cựu chiến binh nêu cao ý chí, tinh thần tự lực, giúp nhau nâng cao đời sống, vươn lên làm giàu hợp pháp được Hội chú trọng. Thông qua việc huy động vốn trong các bộ, hội viên để quay vòng giúp nhau phát triển kinh tế đã góp phần ổn định đời sống của cán bộ, hội viên. Đến nay, Hội đã xóa hết hộ nghèo và nhà tạm trong cán bộ hội viên.

Tại hội nghị, Thường trực Hội Cựu chiến binh xã cũng chỉ ra những mặt còn tồn tại, hạn chế đó là: Các hoạt động thi đua phát triển chưa đồng đều giữa các cấp Hội, có chi hội còn hoạt động cầm chừng; Một vài cán bộ, hội viên thiếu tính tích cực trong công tác Hội;  Việc nắm bắt tình hình đời sống của hội viên chưa kịp thời….

Về định hướng phong trào giai đoạn 2019 – 2024, báo cáo nêu rõ:  Trong 5 năm tới Hội cần tăng cường công tác phối hợp giáo dục truyền thống yêu nước, yêu chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa anh hùng cách mạng cho cán bộ, hội viên và thế hệ trẻ, tích cực đấu tranh chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí và các tệ nạn xã hội; Hội cần phải tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, lấy chất lượng hiệu quả làm mục tiêu, chăm lo bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của hội viên, góp phần xây dựng củng cố cơ sở chính trị, xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch vững mạnh, thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội Đảng các cấp, nghị quyết đại hội VI của Hội Cựu chiến binh Việt Nam, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong thời kỳ mới, xứng đáng vào sự tin cậy của Đảng, chính quyền và nhân dân địa phương.

Tại hội nghị này Hội cũng đã biểu dương khen thưởng cho 1 tập thế và 3 cá nhân có thành tích xuất sắc trong xây dựng phong trào giai đoạn 2014 – 2019.

Một số hình ảnh tại Hội Nghị:

:

Đ/c Huỳnh Ngọc Đào - Chủ tịch Hội Cựu chiến binh xã phát biểu khai mạc hội nghị

Đ/c Trần Thanh Hải - Phó Bí thư - Chủ tịch HĐND xã phát biểu chỉ đạo

Trần Qúy Tây

Lượt xem:  339 Bản in Quay lại

Tin đã đưa
Trang 1 / 2 1 2
 Go To 
 
Xem theo ngày :

Văn bản mới ban hành

banner web dieu hanh Portal Quảng Nam Portal Hội An

Website các phòng ban - xã phường