UBMTTQ Việt Nam xã Tổ chức Diễn đàn Nhân dân góp ý xây dựng đội ngũ Cán bộ - Công chức Xã Tân Hiệp - năm 2018
UBMTTQ Việt Nam xã Tổ chức Diễn đàn Nhân dân góp ý xây dựng đội ngũ Cán bộ - Công chức Xã Tân Hiệp - năm 2018 (05/11/2018)
Chiều ngày 2/11, UBMTTQVN xã Tân Hiệp tổ chức "Tổ chức Diễn đàn Nhân dân góp ý xây dựng đội ngũ Cán bộ - Công chức Xã Tân Hiệp - năm 2018" tại Hội trường Nhà tránh bão xã Tân Hiệp. Về dự với diễn đàn, có đồng chí Nguyễn Văn An - Chủ tịch UBND - Phó Bí thư Đảng ủy xã, các đồng chí trong BTV Đảng ủy và hơn 100 cán bộ, công chức và bà con nhân dân dự diễn đàn.

         Chiều ngày 2/11, UBMTTQVN xã Tân Hiệp tổ chức "Tổ chức Diễn đàn Nhân dân góp ý xây dựng đội ngũ Cán bộ - Công chức Xã Tân Hiệp - năm 2018" tại Hội trường Nhà tránh bão xã Tân Hiệp. Về dự với diễn đàn, có đồng chí Nguyễn Văn An - Chủ tịch UBND - Phó Bí thư Đảng ủy xã, các đồng chí trong BTV Đảng ủy và hơn 100 cán bộ, công chức và bà con nhân dân dự diễn đàn.

        Diễn đàn là dịp để phát huy hơn nữa những mặt tích cực của đội ngũ Cán bộ - Công chức của xã, tạo chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, hành động, tác phong làm việc góp phần nâng cao năng suất làm việc, hiệu quả quản lý, hoạt động, phục vụ Nhân dân gắn với việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” về xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên  gắn với Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII của Đảng về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Nội dung diễn đàn xoay quanh các vấn đề về chính trị tư tưởng, đạo đức, lối sống, tác phong, lề lối làm việc, công tác cải cách hành chính, về ý thức tổ chức kỷ luật, tinh thần trách nhiệm, thái độ phục vụ nhân dân, về năng lực, trình độ chuyên môn…

 

 

 

 

Bích Công

Lượt xem:  400 Bản in Quay lại

Tin đã đưa
Trang 1 / 2 1 2
 Go To 
 
Xem theo ngày :

Văn bản mới ban hành

banner web dieu hanh Portal Quảng Nam Portal Hội An

Website các phòng ban - xã phường