Đảng bộ xã Tân Hiệp tổ chức Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm
Đảng bộ xã Tân Hiệp tổ chức Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm (05/07/2018)
Chiều ngày 4/7, Đảng bộ xã Tân Hiệp tổ chức Hội nghị toàn Đảng bộ sơ kết tình hình thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ còn lại 6 tháng cuối năm 2018.

 

Chiều ngày 4/7, Đảng bộ xã Tân Hiệp tổ chức Hội nghị toàn Đảng bộ sơ kết tình hình thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ còn lại 6 tháng cuối năm 2018.

Trong 6 tháng đầu năm, ngoài việc tổ chức chăm lo chu đáo cho nhân dân vui xuân, đón Tết  Mậu Tuất; Đảng ủy-chính quyền và hệ thống chính trị đã tập trung chỉ đạo tham gia tốt các chuỗi sự kiện 10 năm thành lập Thành phố Hội An, đồng thời tổ chức triển khai các hoạt động kỷ niệm 40 năm ngày thành lập xã Tân Hiệp (25/7/1978-25/7/2018) và thực hiện tốt các nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội theo Nghị quyết Đảng bộ 2018.

Tình hình kinh tế của xã nhà trong 6 tháng qua đạt được nhiều kết quả nổi bật, nhất là ngành Du lịch-dịch vụ tiếp tục phát triển ổn định. Tổng lượt khách đến tham quan CLC ước đạt: 201.000 lượt khách, Trong đó, khách nội địa ước đạt 165.500 lượt khách, khách quốc tế ước đạt 35.500 lượt khách.

Mặt trận và các đoàn thể tập trung phối hợp tốt với chính quyền, địa phương tổ chức triển khai thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, quan tâm chăm lo đời sống cho đoàn viên, hội viên đồng thời đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động các tầng lớp nhân dân thực hiện tốt các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội của địa phương.

Phương hướng mục tiêu nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018 của BCH Đảng bộ đề ra với quyết tâm thực hiện thắng lợi nghị quyết của BCH Đảng bộ năm 2018; mà cụ thể là tiếp tục thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ của nhiệm kỳ 2015 - 2020. Rà soát đánh giá các chỉ tiêu, nhiệm vụ theo kế hoạch để tiếp tục có những giải pháp tích cực, chỉ đạo, tổ chức thực hiện hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2018.

 

 

 

 

 

Bích Công

Lượt xem:  610 Bản in Quay lại

Tin đã đưa

Văn bản mới ban hành

banner web dieu hanh Portal Quảng Nam Portal Hội An

Số liệu tổng hợp

Giới thiệu

Website các phòng ban - xã phường