Đại hội Chi bộ Thôn Cấm xã Tân Hiệp lần thứ VII nhiệm kỳ 2017 - 2022
Đại hội Chi bộ Thôn Cấm xã Tân Hiệp lần thứ VII nhiệm kỳ 2017 - 2022 (19/05/2017)
Chiều ngày 19.5, tại Hội trường UBND xã Tân Hiệp, Chi bộ Thôn Cấm đã tổ chức đại hội lần thứ VII, nhiệm kỳ 2017 – 2020.

  

Quang cảnh đại hội

       Trong nhiệm kỳ qua, Chi bộ đã hoàn thành tốt nhiệm vụ mà nghị quyết đề ra, tập trung lãnh đạo ban nhân dân cùng các chi tổ hội hoàn thành nhiệm vụ trọng tâm như: vận động nhân dân trong thôn chuyển đổi cơ cấu kinh tế theo hướng: Du lịch – Dịch vụ làm kinh tế mũi nhọn, chi bộ cũng vận động nhân dân tiếp tục đầu tư cho nghề biển, vận động kiêm nghề, đa nghề, đánh bắt hải sản cũng cơ bản ổn định. Chính nhờ làm tốt công tác lãnh đạo và vận động nhân dân tích cực lao động sản xuất, nên nhiệm kỳ qua, đời sống của nhân dân trong thôn có nhiều bước phát triển rõ rệt. Hằng năm toàn thôn có tỷ lệ hộ gia đình văn hóa đạt 95% trở lên.

Đại hội đã kiểm điểm, đánh giá toàn diện những kết quả đã đạt được, ưu điểm, khuyết điểm và nguyên nhân, nhất là nguyên nhân chủ quan, rút ra bài học kinh nghiệm trong thực hiện nhiệm vụ nhiệm kỳ trước đã đề ra. Trên cơ sở đó, xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và những giải pháp cơ bản của Chi bộ nhiệm kỳ 2017 - 2020 trên các mặt: Công tác giáo dục chính trị tư tưởng, công tác xây dựng đảng, xây dựng chính quyền, phát triển kinh tế, quốc phòng an ninh; đảm bảo an sinh xã hội.

Đại hội cũng đã tiến hành bầu cấp ủy mới và thông qua nghị quyết, chương trình hành động nhiệm kỳ 2017 – 2020.

Bích Công

Lượt xem:  691 Bản in Quay lại

Tin đã đưa

Văn bản mới ban hành

banner web dieu hanh Portal Quảng Nam Portal Hội An

Website các phòng ban - xã phường