UBND Phường Cẩm Nam tổ chức Hội nghị sơ kết 10 năm xây dựng nền quốc phòng toàn dân giai đoạn 2009-2019.
UBND Phường Cẩm Nam tổ chức Hội nghị sơ kết 10 năm xây dựng nền quốc phòng toàn dân giai đoạn 2009-2019. (20/08/2019)
Tham dự Hội nghị có đồng chí Thượng tá Trang Hoàng Mỹ. Chính trị viên BCH quân sự Thành phố, đại biểu lãnh đạo đại phương, khối phố cùng các tập thể và cá nhân được khen thưởng.

Quang cảnh Hội nghị.

Trong những năm qua, Đảng ủy - HĐND- UBND- Ủy ban mặt trận Tổ Quốc Việt Nam phường luôn nhận thức rõ vị trí, tầm quan trọng của công tác quốc phòng – an ninh đối với nhiệm vụ xây dựng và phát triển kinh tế- xã hội của địa phương; Cấp ủy, chính quyền phường đã quán triệt sâu sắc các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 (khóa XI) về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; những định hướng lớn của Đảng về tăng cường nhiệm vụ QP và AN bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam XHCN theo tinh thần Nghị quyết Đại Hội Đảng toàn quốc lần thứ X,XI, XII, Nghị quyết số 28-NQ/TW ngày 22 tháng 9 năm 2008 của Bộ chính trị.

Đ/c. Phạm Kiêu. Chủ tịch UBND Phường, phát biểu khai mạc, chủ trì Hội nghị.

UBND phường thường xuyên kiện toàn Hội đồng GDQP-AN của phường đúng theo quy định, duy trì hoạt động có hiệu quả. xây dựng kế hoạch bồi dưỡng KTQP-AN cho đối tượng 5 và thanh niên trong độ tuổi NVQS đạt kết quả tốt. Qua 10 năm từ năm 2009 đến năm 2019 đã có: 830 đối tượng tham gia lớp bồi dưỡng kiến thức QP-AN cụ thể như sau: Cử cán bộ tham gia bồi dưỡng  kiến thức QPAN do cấp trên tổ chức: Đối tượng 3: 08 đ/c; Đối tượng 4: 147 đ/c, đạt 100%; Trưởng tộc họ: 10 vị. Hội đồng GDQP-AN phường đã mở các lớp bồi dưỡng kiến thức QP-AN cho: Đối tượng 5: 65 đ/c ( tổ trưởng, tổ phó tổ nhân dân); Thanh niên trong độ tuổi NVQS: 600 TN. Tổ chức Đăng Ký NVQS lần đầu cho nam thanh niên tuổi 17 trong 10 năm có 980 thanh niên (trong đó 501 nam và 479 nữ). Đạt 100% chỉ tiêu trên giao. Cấp ủy chính, quyền phường đã tập trung chỉ đạo BCH quân sự phường thực hiện tốt phương châm: “Xây dựng lực lượng dân quân vững mạnh, rộng khắp”.  Đã tổ chức biên chế đủ 60 đồng chí đạt tỉ lệ 0,92% so với tổng dân số. Trong 10 năm đã kết nạp được 183 thanh niên vào lực lượng dân quân. Duy trì công tác phối hợp tuần tra kiểm soát địa bàn bảo đảm ANCT-TTATXH trên địa bàn phường, công an phường phát động sâu rộng trong nhân dân phong trào “ Toàn dân bảo vệ An ninh Tổ Quốc”  phong trào “ đấu tranh tố giác tội phạm. Thực hiện tốt nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, tham gia khắc phục hậu quả thiên tai, dịch bệnh, phòng chống cháy nổ, tìm kiếm cứu nạn được nhân dân tin yêu. Công tác chính sách hậu phương quân đội đến nay đã giải quyết chế độ 290 cho thân nhân liệt sĩ:16 hồ sơ; chế độ 42: 02 hồ sơ; chế độ 62: 89 hồ sơ. Hoạt động đền ơn đáp nghĩa được tiến hành thường xuyên, với nhiều hoạt động mang lại hiệu quả thiết thực. Các hoạt động VHVN TDTT được tổ chức thường xuyên những hoạt động trên đã góp phần nâng cao nhận thức trách nhiệm cho cán bộ Đảng viên, nhân dân và LLVT phường đối với công tác quốc phòng toàn dân, xây dựng cơ sở vững mạnh toàn diện, công tác phối hợp của các ban, ngành, đoàn thể chính trị từ phường đến các khối phố về việc tổ chức triển khai thực hiện xây dựng nền quốc phòng toàn dân đã có nhiều chuyển biến tích cực và đạt những kết quả quan góp phần đẩy mạnh phong trào thi đua quyết thắng của phường.

Đ/c. Thượng tá.Trang Hoàng Mỹ. Chính trị viên BCH quân sự TP, phát biểu tại Hội nghị.

Cũng tại Hội nghị này UBND Phường đã tặng giấy khen cho 4 tập thể và 13 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong công tác xây dựng nền quốc phòng toàn dân giai đoạn 2009-2019.

 Các tập thể, cá nhân được khen thưởng tại Hội nghị.

vhttcamnam

Lượt xem:  316 Bản in Quay lại

Tin đã đưa
Trang 1 / 11 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
 Go To 
 
Xem theo ngày :

Văn bản mới ban hành

banner web dieu hanh Portal Quảng Nam Portal Hội An

Bộ thủ tục hành chính

Giới thiệu

Website các phòng ban - xã phường