Hội đồng giáo dục quốc phòng an ninh phường Cẩm Nam vừa tổ chức lớp bồi dưỡng kiến thức QP-AN năm 2019.
Hội đồng giáo dục quốc phòng an ninh phường Cẩm Nam vừa tổ chức lớp bồi dưỡng kiến thức QP-AN năm 2019. (18/07/2019)
Tham dự buổi khai mạc có đồng chí thiếu tá. Lê Vĩnh Tuấn. Phụ trách công tác GDQP-AN Thành phố, các đồng chí lãnh đạo địa phương, Hội đồng GDQP-AN Phường cùng 70 thanh niên trong độ tuổi NVQS trên địa bàn toàn phường.

Đ/c. Phạm Kiêu. CT UBND, CT HĐGDQP-AN Phường, phát biểu khai mạc.

Phát biểu khai mạc lớp bồi dưỡng đồng chí. Phạm Kiêu: Chủ tịch UBND, Chủ tịch HĐGDQP-AN Phường nêu: “ Giáo dục bồi dưỡng kiến thức QP-AN cho thanh niên trong giai đoạn hiện nay là nhiệm vụ hết sức quan trọng nhằm bồi dưỡng những nội dung về quan điểm, đường lối, chính sách của Đảng, phương pháp quản lý của nhà nước đối với nhiệm vụ QP-AN, đồng thời trang bị những kiến thức cần thiết cho thanh niên đối với hai nhiệm vụ chiến lược xây dựng và bảo vệ Tổ Quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa”.

Lớp bồi dưỡng đã nghe báo cáo viên truyền đạt các chuyên đề: “ Xây dựng nền quốc phòng toàn dân gắn với xây dựng nền an ninh nhân dân bảo vệ Tổ Quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa trong thời kỳ mới.”; “ Phòng, chống chiến lược “Diễn biến hòa bình”, “bạo loạn lật đổ” của các thế lực thù địch đối với cách mạng Việt Nam.”; “ Nội dung cơ bản của Luật quốc phòng; Luật nghĩa vụ quân sự; Luật an ninh quốc gia; Luật dân quân tự vệ; Pháp lệnh dự bị động viên.”; “ Phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc và phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội.”; “ Xây dựng, hoạt động của lực lượng dân quân tự vệ, dự bị động viên ở thôn, bản, tổ dân phố đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trước tình hình mới. Nhiệm vụ của cán bộ đảng viên trong công tác xây đựng lực lượng dân quân tự vệ, dự bị động viên.”.

Qua hai ngày học tập Ban tổ chức lớp học đã dành thời gian để học viên thảo luận và viết bài thu hoạch về những nội dung đã được nghe báo cáo viên truyền đạt.

vhttcamnam

Lượt xem:  339 Bản in Quay lại

Tin đã đưa
Trang 1 / 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
 Go To 
 
Xem theo ngày :

Văn bản mới ban hành

banner web dieu hanh Portal Quảng Nam Portal Hội An

Bộ thủ tục hành chính

Giới thiệu

Website các phòng ban - xã phường