Kỳ họp HĐND Phường Cẩm Nam lần thứ 10 khóa XII, nhiệm kỳ 2016-2021.
Kỳ họp HĐND Phường Cẩm Nam lần thứ 10 khóa XII, nhiệm kỳ 2016-2021. (05/07/2019)
Tham dự kỳ họp có tổ đại biểu HĐND đơn vị Cẩm Nam – Cẩm Kim, các đồng chí lãnh đạo địa phương, các ban, ngành UBND, đại biểu đại diện cử tri cùng 24 vị đại biểu HĐND Phường nhiệm kỳ 2016-2021.

Ông. Đỗ Văn Tuấn. Chủ tịch HĐND Phường, phát biểu khai mạc, chủ trì Kỳ họp.

Nhìn chung trong 6 tháng đầu năm 2019 tình hình KT-XH, QP-AN địa phương tiếp tục ổn định. Tổng doanh thu trên lĩnh vực DV-DL-TM đạt 58.906.414.000đ/101.902.000.000đ=57,8% kế hoạch năm, các ngành TTCN đạt 16.613.000.000/30.000.000.000đ= 55,43%, tổng giá trị ngành khai thác đánh bắt và nuôi trồng thủy sản đạt 46.380.000.000/94.050.000.000= 49,31% kế hoạch năm, tổng giá trị ngành nông nghiệp đạt 940.250.000/2.500.000.000=37,619% kế hoạch năm. Trên lĩnh vực  VHXH-QPAN có nhiều bước chuyển biến tích cực, công tác quản lý nhà nước, xây dựng chính quyền hoạt động hiệu quả đã góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội tại địa phương, việc làm cho người lao động, buôn bán, dịch vụ có thu nhập ổn định, cơ sở vật chất ngành giáo dục ngày càng hoàn thiện, chất lượng dạy và học được nâng lên, công tác y tế phòng chống dịch bệnh, chăm sóc sức khỏe cho nhân dân được quan tâm, công tác thông tin tuyên truyền được chú trọng.

Ông. Phạm Kiêu. Chủ tịch UBND, phát biểu giải trình một số ý kiến tại kỳ họp.

Tại kỳ họp lần này sẽ đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ KTXH-QPAN 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ còn lại năm 2019, báo cáo quyết toán thu chi ngân sách năm 2018, thu chi ngân sách 6 tháng đầu năm và dự chi ngân sách 6 tháng còn lại năm 2019, báo cáo thẩm tra của các ban HĐND, thông báo công tác tham gia xây dựng chính quyền của UBMT Phường và báo cáo tổng hợp ý kiến cử tri trước kỳ họp, biểu quyết miễn nhiệm thôi làm nhiệm vụ của một đại biểu do đến tuổi nghỉ hưu.

Kỳ họp đã phát biểu thảo luận tìm ra những giải pháp khắc phục một số tồn tại tập trung trên các lĩnh vực như môi trường, quản lý xây dựng, tình hình trật tự xã hội, tệ nạn ma túy tại địa phương trong thời gian qua, kỳ họp đã thông qua những nghị quyết về một số chỉ tiêu, nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm trong 6 tháng còn lại năm 2019.

vhttcamnam

Lượt xem:  400 Bản in Quay lại

Tin đã đưa
Trang 1 / 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
 Go To 
 
Xem theo ngày :

Văn bản mới ban hành

banner web dieu hanh Portal Quảng Nam Portal Hội An

Bộ thủ tục hành chính

Giới thiệu

Website các phòng ban - xã phường