UBMTTQ Việt Nam Phường Cẩm Nam tổ chức HN sơ kết quí I, triển khai nhiệm vụ quí II.