LĨNH VỰC CÔNG THƯƠNG
LĨNH VỰC CÔNG THƯƠNG (14/12/2022)
PHỤ LỤC I
LĨNH VỰC CÔNG THƯƠNG
(Ban hành kèm theo Quyết định số 3693/QĐ-UBND ngày 16/12/2021 của UBND tỉnh Quảng Nam)

Phạm Hoàng Tuấn

Lượt xem:  111 Bản in Quay lại

Tin đã đưa
Trang 1 / 4 1 2 3 4
 Go To 
 
Xem theo ngày :

Văn bản mới ban hành

banner web dieu hanh Portal Quảng Nam Portal Hội An

Website các phòng ban - xã phường