Hộ tịch
Thủ tục hành chính > Hộ tịch
LĨNH VỰC TƯ PHÁP
(14/12/2022)
PHỤ LỤC VIII
LĨNH VỰC TƯ PHÁP
(Ban hành kèm theo Quyết định số 3693/QĐ-UBND ngày 16/12/2021 của UBND tỉnh Quảng Nam)

STT

Mã số TTHC

Tên thủ tục hành chính

Cách thức thực hiện

Trực tiếp

Trực tuyến

I

Lĩnh vực Hộ tịch

1

1.001193

Đăng ký khai sinh

X

X

2

1.000894

Đăng ký kết hôn

X

X

3

1.001022

Đăng ký nhận cha, mẹ, con

X

 

4

1.000689

Đăng ký khai sinh kết hợp đăng ký nhận cha, mẹ, con

X

 

5

1.000656

Đăng ký khai tử

X

 

6

1.003583

Đăng ký khai sinh lưu động

X

 

7

1.000593

Đăng ký kết hôn lưu động

X

 

8

1.000419

Đăng ký khai tử lưu động

X

 

9

1.000110

Đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài tại khu vực biên giới

X

 

10

1.000094

Đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài tại khu vực biên giới

X

 

11

1.000080

Đăng ký nhận cha, mẹ, con có yếu tố nước ngoài tại khu vực biên giới

X

 

12

1.004827

Đăng ký khai tử có yếu tố nước ngoài tại khu vực biên giới

X

 

13

1.004837

Đăng ký giám hộ

X

 

14

1.004845

Đăng ký chấm dứt giám hộ

X

 

15

1.004859

Thay đổi, cải chính, bổ sung thông tin hộ tịch

X

 

16

1.004873

Cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân

X

X

17

1.004884

Đăng ký lại khai sinh

X

 

18

1.004772

Đăng ký khai sinh cho người đã có hồ sơ, giấy tờ cá nhân

X

 

19

1.004746

Đăng ký lại kết hôn

X

 

20

1.005461

Đăng ký lại khai tử

X

 

21

2.000635

Cấp bản sao trích lục hộ tịch

X

X

22

 

Liên thông thủ tục hành chính về đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi

X

X

23

 

Liên thông các thủ tục hành chính về đăng ký khai sinh, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi

X

X

II

Lĩnh vực Chứng thực

24

2.000908

Cấp bản sao từ sổ gốc

X

X

25

2.000815

Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

X

 

26

2.000884

Chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không ký, không điểm chỉ được)

X

 

27

2.001035

Chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở

X

 

28

2.001019

Chứng thực di chúc

X

 

29

2.001016

Chứng thực văn bản từ chối nhận di sản

X

 

30

2.001406

Chứng thực văn bản thỏa thuận phân chia di sản mà di sản là động sản, quyền sử dụng đất, nhà ở

X

 

31

2.001009

Chứng thực văn bản khai nhận di sản mà di sản là động sản, quyền sử dụng đất, nhà ở

X

 

32

2.000913

Chứng thực việc sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ hợp đồng, giao dịch

X

 

33

2.000927

Sửa lỗi sai sót trong hợp đồng, giao dịch

X

 

34

2.000942

Cấp bản sao có chứng thực từ bản chính hợp đồng, giao dịch đã được chứng thực

X

X

III

Lĩnh vực Nuôi con nuôi

35

 

Đăng ký việc nuôi con nuôi trong nước

X

 

36

 

Đăng ký lại việc nuôi con nuôi trong nước

X

 

37

 

Giải quyết việc người nước ngoài cư trú ở khu vực biên giới nước láng giềng nhận trẻ em Việt Nam làm con nuôi.

X

 

IV

Lĩnh vực Phổ biến giáo dục pháp luật

38

 

Thủ tục công nhận tuyên truyền viên pháp luật

X

X

39

 

Thủ tục cho thôi làm tuyên truyền viên pháp luật

X

X

V

Lĩnh vực Hòa giai cơ sở

40

 

Thủ tục công nhận hòa giải viên

X

X

41

 

Thủ tục công nhận tổ trưởng tổ hòa giải

X

X

42

 

Thủ tục thôi làm hòa giải viên

X

X

43

 

Thủ tục thanh toán thù lao cho hòa giải viên

X

X

 

Phạm Hoàng Tuấn

Lượt xem:  0 Bản in Quay lại


Văn bản mới ban hành

banner web dieu hanh Portal Quảng Nam Portal Hội An

Website các phòng ban - xã phường