Ủy ban nhân dân
Hoạt động > Ủy ban nhân dân
LĨNH VỰC NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
(14/12/2022)
PHỤ LỤC VII
LĨNH VỰC NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
(Ban hành kèm theo Quyết định số 3693/QĐ-UBND ngày 16/12/2021 của UBND tỉnh Quảng Nam)

STT

Mã số TTHC

Tên thủ tục hành chính

Cách thức thực hiện

Trực tiếp

Trực tuyến

I

Lĩnh vực Trồng trọt

1

1.008004.000.0 0.00.H47

Chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa

X

X

II

Lĩnh vực Thủy lợi

2

2.001621.000.0 0.00.H47

Hỗ trợ đầu tư xây dựng phát triển thủy lợi nhỏ, thuỷ lợi nội đồng và tưới tiên tiến, tiết kiệm nước (Đối với nguồn vốn hỗ trợ trực tiếp, ngân sách địa phương và nguồn vốn hợp pháp khác của địa phương phân bổ dự toán cho Ủy ban nhân dân cấp xã thực hiện)

X

X

3

1.003446.000.0 0.00.H47

Thẩm định, phê duyệt phương án ứng phó thiên tai cho công trình, vùng hạn du đập trong quá trình thi công thuộc thẩm quyền của UBND cấp xã

X

X

4

1.003440.000.0 0.00.H47

Thẩm định, phê duyệt phương án ứng phó với tình huống khẩn cấp thuộc thẩm quyền của UBND cấp xã

X

X

III

Lĩnh vực Phòng, chống thiên tai

5

2.002163.000.0 0.00.H47

Đăng ký kê khai số lượng chăn nuôi tập trung và nuôi trồng thủy sản ban đầu

X

X

6

2.002162.000.0 0.00.H47

Hỗ trợ khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại do dịch bệnh

X

X

7

2.002161.000.0 0.00.H47

Hỗ trợ khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại do thiên tai

X

X

8

1.010091.000.0 0.00.H47

Hỗ trợ khám chữa bệnh, trợ cấp tai nạn cho lực lượng xung kích phòng chống thiên tai cấp xã trong trường hợp chưa tham gia bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội

X

 

9

1.010092.000.0 0.00.H47

Trợ cấp tiền tuất, tai nạn (đối với trường hợp suy giảm khả năng lao động từ 5% trở lên) cho lực lượng xung kích phòng chống thiên tai cấp xã chưa tham gia bảo hiểm xã hội

X

 

IV

Lĩnh vực Khoa học, công nghệ và Môi trường

10

1.008838.000.0 0.00.H47

Xác nhận Hợp đồng tiếp cận nguồn gen và chia sẻ lợi ích

X

X

 

Phạm Hoàng Tuấn

Lượt xem:  22 Bản in Quay lại


LĨNH VỰC CÔNG THƯƠNG 14/12/2022

PHỤ LỤC I LĨNH VỰC CÔNG THƯƠNG (Ban hành kèm theo Quyết định số 3693/QĐ-UBND ngày 16/12/2021 của UBND tỉnh Quảng Nam)

Cẩm Hà tổ chức hội nghị công bố quyết định công nhân kết quả bầu cử trưởng thôn nhiệm kỳ 2022 – 2027! 26/07/2022

Chiều ngày 20/7/2022 tại hội trường của xã. UBND xã Cẩm Hà tổ chức hội nghị công bố quyết định công nhân kết quả bầu cử trưởng thôn nhiệm kỳ 2022 – 2027. Đồng thời tổng kết công tác bầu cử trưởng thôn nhiệm kỳ 2022 – 2027. Về tham dự có đông đủ các đ.c lãnh đạo địa phương, đại biểu các ngành đoàn thể của xã, đại biểu lãnh đạo 5 thôn.

UBND xã Cẩm Hà tổ chức giao ban công tác cải cách hành chính Quý II năm 2022./. 06/06/2022

Sáng nay, ngày 2/6/2022 UBND xã Cẩm Hà tổ chức hội nghị gian ban Công tác cải cách Hành chính quý II năm 2022. Tham dự có đại biểu lãnh đạo địa phương và đại diện các ngành có liên quan.

Cẩm Hà triển khai công tác bình xét các danh hiệu văn hóa năm 2021 16/11/2021

Chiều nay, ngày 27/9/2021 tại Hội trường UBND xã. BCĐ xây dựng đời sống văn hóa xã Cẩm Hà tổ chức hội nghị triển khai công tác bình xét các danh hiệu văn hóa năm 2021.

Xã Cẩm Hà triển khai kế hoạch tiêm cắc xin phòng chống dịch bệnh viên da nổi cục ở trâu, bò./. 30/06/2021

Thực hiện kế hoạch 1494/ UBND ngày 1/6/2021 của UBND thành phố Hội An về tiêm cắc xin phòng chống dịch bệnh viên da nổi cục ở trâu, bò. Vừa qua, ngày 9/6/2021 UBND xã Cẩm Hà đã tổ chức triển khai đến 5 thôn trên địa bàn toàn xã về kế hoạch tiêm vắc xin trong đợt này.

Xã Cẩm Hà triển khai tiêm vắc xin phòng chống dịch bệnh viên da nổi cục ở trâu, bò 30/06/2021

Thực hiện kế hoạch 1494/ UBND ngày 1/6/2021 của UBND thành phố Hội An về tiêm cắc xin phòng chống dịch bệnh viên da nổi cục ở trâu, bò.

Cẩm Hà tổ chức triển khai thu thuế sử dụng đất phi nông nghiệp, phát tờ hướng dẫn hộ gia đình cá nhân kê khai, rà soát kê khai, thu hồi hồ sơ khai thuế sử dụng đất phi nông nghiệp để trả lại sổ bộ thuế sử dụng đất phi nông nghiệp năm 2022 25/06/2021

Sáng nay, ngày 1/6 tại Hội trường của xã; UBND xã Cẩm Hà tổ chức triển khai kế hoạch triển khai thu thuế sử dụng đất phi nông nghiệp, phát tờ hướng dẫn hộ gia đình cá nhân kê khai, kiểm tra, rà soát kê khai, thu hồi hồ sơ khai thuế sử dụng đất phi nông nghiệp để trả lại sổ bộ thuế sử dụng đất phi nông nghiệp năm 2022 trên địa bàn xã. Về tham dự có đại biểu lãnh đạo xã, đại diện đội thuế liên xã, phường, và đại biểu củ 5 thôn về tham dự.

CẨM HÀ KHAI MẠC GIẢI BÓNG ĐÁ NỮ NĂM 2021 13/04/2021

CẨM HÀ KHAI MẠC GIẢI BÓNG ĐÁ NỮ NĂM 2021

Xã Cẩm Hà tổ chức triển khai nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương năn 2021! 14/01/2021

Sáng nay, ngày 14/1/2021 tại hội trường UBND xã. UBND xã Cẩm Hà tổ chức hội nghị triển khai nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương năm 2021. Về tham dự đại biểu BCH quân sự thành phố; cùng các đồng chi lãnh đạo địa phương, đại diện lãnh đạo 5 thôn và các tập thể cá nhân được khen thưởng về tham dự hội nghị.

Trang 1 trên tổng số 2 1 2
Xem theo ngày :

Văn bản mới ban hành

banner web dieu hanh Portal Quảng Nam Portal Hội An

Website các phòng ban - xã phường