Xã Cẩm Hà tổ chức triển khai nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương năn 2021!
Xã Cẩm Hà tổ chức triển khai nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương năn 2021! (14/01/2021)
Sáng nay, ngày 14/1/2021 tại hội trường UBND xã. UBND xã Cẩm Hà tổ chức hội nghị triển khai nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương năm 2021. Về tham dự đại biểu BCH quân sự thành phố; cùng các đồng chi lãnh đạo địa phương, đại diện lãnh đạo 5 thôn và các tập thể cá nhân được khen thưởng về tham dự hội nghị.

Sau phần khai mạc, hội nghị nghe quán triết Nghị quyết về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ năm 2021 và báo cáo tổng kết nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương năm 2020; phương hướng nhiệm vụ năm 2021.

Bước vào thực hiện nhiệm vụ năm 2020 vừa đảm bảo về công tác phòng chống dịch bệnh covid- 19; vừa tập trung phát triển kinh tế cỉa địa phương; song UBND xã đã chỉ đạo, điều hành và tổ chức thực hiện toàn diện nhiệm vụ Quốc phòng, quân sự địa phương, giữ vững ổn định về chính trị. Nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân được tăng cường. LLVT địa phương được chăm lo xây dựng vững mạnh về mọi mặt, đáp ứng kịp thời yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Những kết quả đó có ý nghĩa rất quan trọng trong chặng đườngthực hiện các chỉ tiêu kế hoạch phát triển KT – XH, củng cố QP năm 2021 đạt kết quả, chất lượng hơn. Tại hội nghị đã khen thưởng cho 2 tập thể và 3 cá nhân có thành tích tốt trong công tác quốc phòng, quân sự địa phương năm 2020./.

 

Ngô Đức Hiếu

Lượt xem:  289 Bản in Quay lại

Tin đã đưa
Trang 1 / 2 1 2
 Go To 
 
Xem theo ngày :

Văn bản mới ban hành

banner web dieu hanh Portal Quảng Nam Portal Hội An

Website các phòng ban - xã phường