Hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp xã Cẩm Hà tổ chức Hội nghị Đại biểu xã viên lần thứ I
Hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp xã Cẩm Hà tổ chức Hội nghị Đại biểu xã viên lần thứ I (09/10/2020)
Sáng nay, ngày 8/10/2020 tại hội trường UBND xã Cẩm Hà. Hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp xã Cẩm Hà tổ chức Hội nghị Đại biểu xã viên lần thứ I để bàn phương án giải thể hợp tác xã theo quy định của pháp luật. Về tham dự có Đ/c Lê Đình Tường – Phó phòng KT thành phố, Lãnh đạo của 3 đơn vị xã Cẩm Hà, Phường Tân An và Phường Thanh Hà, cùng 47 đại biểu xã viên của Hợp tác xã về tham dự hội nghị.

Sau phần khai mạc hội nghị, Hội nghị đã nghe đại diện Hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp xã Cẩm Hà thông qua phương án giải thể hợp tác xã nông nghiệp xã Cẩm Hà và báo cáo quyết toán năm 2016, 2017, 2018. Trãi qua hơn 40 năm hoạt động từ khi thành lập vào 10/1978 hợp tác xã DVNN xã Cẩm Hà đã tập hợp nông dân vào làm ăn tập thể, toàn bộ nông dân địa phương hăng hái giao ruộng, tư liệu sản xuaatscho HTX quản lý. HTX đã điều hành việc sản xuất và kinh tế địa phương theo từng giai đoạn lịch sử như ăn chia công điểm, khoán 100, khoán 10, chuyển đổi mô hình. Từ năm 1997 HTX chuyển đổi mô hình khoán vốn cho BQL, đến năm 2008 thực hiện NĐ 154/ CP miễn thu thủy lợi phí cho nông dân, từ đó HTX chỉ làm 1 dịch vụ là dịch vụ thủy nông. Cho đến nay, mô hình HTX không còn có hiệu quả nên cần chuyển sang một mô hình mới để phù hợp hơn cho sự phát triển kinh tế của địa phương. Được biết sau hội nghị này, Hội đồng giải thể và Hội đồng kiểm kê thực hiện việc kiểm kê tài sản, phân loại nợ phỉ thu và đề xuất biện pháp giải quyết và sẽ tổ chức Họi nghị đại biểu xã viên lần thứ 2 để quyết định giải thể./.Sáng nay, ngày 8/10/2020 tại hội trường UBND xã Cẩm Hà. Hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp xã Cẩm Hà tổ chức Hội nghị Đại biểu xã viên lần thứ I để bàn phương án giải thể hợp tác xã theo quy định của pháp luật. Về tham dự có Đ/c Lê Đình Tường – Phó phòng KT thành phố, Lãnh đạo của 3 đơn vị xã Cẩm Hà, Phường Tân An và Phường Thanh Hà, cùng 47 đại biểu xã viên của Hợp tác xã về tham dự hội nghị.

Sau phần khai mạc hội nghị, Hội nghị đã nghe đại diện Hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp xã Cẩm Hà thông qua phương án giải thể hợp tác xã nông nghiệp xã Cẩm Hà và báo cáo quyết toán năm 2016, 2017, 2018. Trãi qua hơn 40 năm hoạt động từ khi thành lập vào 10/1978 hợp tác xã DVNN xã Cẩm Hà đã tập hợp nông dân vào làm ăn tập thể, toàn bộ nông dân địa phương hăng hái giao ruộng, tư liệu sản xuaatscho HTX quản lý. HTX đã điều hành việc sản xuất và kinh tế địa phương theo từng giai đoạn lịch sử như ăn chia công điểm, khoán 100, khoán 10, chuyển đổi mô hình. Từ năm 1997 HTX chuyển đổi mô hình khoán vốn cho BQL, đến năm 2008 thực hiện NĐ 154/ CP miễn thu thủy lợi phí cho nông dân, từ đó HTX chỉ làm 1 dịch vụ là dịch vụ thủy nông. Cho đến nay, mô hình HTX không còn có hiệu quả nên cần chuyển sang một mô hình mới để phù hợp hơn cho sự phát triển kinh tế của địa phương. Được biết sau hội nghị này, Hội đồng giải thể và Hội đồng kiểm kê thực hiện việc kiểm kê tài sản, phân loại nợ phỉ thu và đề xuất biện pháp giải quyết và sẽ tổ chức Họi nghị đại biểu xã viên lần thứ 2 để quyết định giải thể./.

Ngô Đức Hiếu

Lượt xem:  286 Bản in Quay lại

Tin đã đưa
Trang 1 / 2 1 2
 Go To 
 
Xem theo ngày :

Văn bản mới ban hành

banner web dieu hanh Portal Quảng Nam Portal Hội An

Website các phòng ban - xã phường