tổ chức đăng ký nghĩa vụ quân sự năm 2107
tổ chức đăng ký nghĩa vụ quân sự năm 2107 (10/04/2017)
Sáng ngày 3/4/ 2017 vừa qua BCH quân sự xã Cẩm Hà đã tổ chức cho thanh niên xã Cẩm Hà đăng ký nghĩa vụ quân sự năm 2107.

 Phát huy truyền thống quê hương đã đảo nam nữ thanh niên của xã đã đến để đăng ký từ rất sớm. Hội đồng nghĩa vụ quân sự xã đã phân công cán bộ đứng điểm ở các thôn để kịp thời động viên, nhắc nhở các bạn lên trạm đăng ký đúng, đủ và góp phần để hoàn thành công tác đăng ký được đảm bảo thời gian theo quy định. Trước ngày tổ chức đăng ký BVHTT xã đã tổ chức trang trí cổ động trực quan ngày tại khu vực đăng ký cờ hoa, băng rông rực rỡ; trước đó BCHQS xã đã phát lệnh cho thanh niên toàn xã  đảm bảo thời gian theo quy định của pháp luật. Trạm truyền thanh của xã đã thường xuyên phát bài tuyên truyền luật Nghĩa vụ quân sự để động viên thanh niên hăng hái lên trạm để đăng ký đúng theo quy định. 

-ban văn hóa thông tin -

Lượt xem:  512 Bản in Quay lại

Tin đã đưa

Văn bản mới ban hành

banner web dieu hanh Portal Quảng Nam Portal Hội An

Website các phòng ban - xã phường