XÃ TÂN HIỆP PHỐI HỢP TỔ CHỨC CHƯƠNG TRÌNH “CẢNH SÁT BIỂN ĐỒNG HÀNH CÙNG NGƯ DÂN CÙ LAO CHÀM”