Tân Hiệp tổ chức kỳ họp thứ 12, khóa X HĐND xã
Tân Hiệp tổ chức kỳ họp thứ 12, khóa X HĐND xã (15/01/2020)
Ngày 30.12, HĐND xã Tân Hiệpkhóa X, nhiệm kỳ 2016-2021 tổ chức kỳ họp thứ 12 để đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh năm 2019; đề ra phương hướng, nhiệm vụ năm 2020.

Về tham dự kỳ họp có đồng chí Bí thư Đảng ủy xã; các đồng chí trong BCH Đảng ủy; các đại biểu HĐND xã khóa X, nhiệm kỳ 2016-2021. Tham dự kỳ họp còn có trưởng các ngành đoàn thể, cán bộ, công chức xã, bí thư chi bộ- trưởng thôn, đại biểu các cơ quan, đơn vị đóng quân trên địa bàn xã đảo.

Tại kỳ họp đại biểu đã nghe Báo cáo của UBND xã về tình hình KTXH-QPAN năm 2019, phương hướng năm 2020; Báo cáo tình hình thu chi ngân sách xã năm 2019,dự toán thu chi ngân sách năm 2020; Báo cáo kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri tại kỳ họp thứ 11; Các báo cáo về công tác Du lịch – Thương mại, công tác đảm bảo ANTT, tình hình quản lý sử dụng đất . Báo cáocủa thường trực HĐND xã về hoạt động giám sát năm 2019, phương hướng năm 2020. Báo cáo của Ban pháp chế HĐND xã; Báo cáo của Ban kinh tế HĐND xã; Thông báo của UBMTTQ xã về công tác xây dựng chính quyền và tình hình giám sát phản biện xã hội, báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp.

Năm 2019 trong điều kiện tình hình kinh tế có nhiều biến động, tình hình thời tiết diễn biến phức tạp gây ảnh hưởng trực tiếp đến ngư nghiệp, du lịch – dịch vụ và đời sống nhân dân. Song được sự quan tâm, chỉ đạo của thành phố, sự lãnh đạo sâu sát của cấp ủy Đảng, giám sát của HĐND, tổ chức điều hành của UBND, sự phối hợp giữa chính quyền với MTTQ, các ngành, đoàn thể, đặc biệt là sự cố gắng nỗ lực của nhân dân trong toàn xã, kinh tế xã nhà ngày càng phát triển. Tổng giá trị sản xuất toàn xã đạt 99,275 tỷ đồng;thu nhập bình quân đầu người đạt 52,25 triệu đồng, tăng 24,2% so với năm trước; tổng thu ngân sách xã: 30,5 tỷ đồng. Văn hóa xã hội có nhiều chuyển biến tiến bộ; không có hộ tái nghèo.Chất lượng y tế, giáo dục đào tạo được nâng lên; công tác từ thiện nhân đạo và các chính sách an sinh xã hội được thực hiện chu đáo; công tác bảo vệ môi trường luôn được quan tâm hàng đầu và đã đạt được những kết quả tích cực. QP - AN được giữ vững, TTATXH đảm bảo, góp phần cải thiện và từng bước nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân. Xây dựng NTM được duy trì và tiếp tục triển khai kế hoạch thực hiện NTM nâng cao và xã NTM kiểu mẫu.

Tại kỳ họp, các đại biểu cũng đã tập trung thảo luận, đóng góp ý kiến vào nội dung báo cáo KTXH-QPAN năm 2019, chỉ ra những tồn tại hạn chế trong quá trình thực hiện nhiệm vụ năm qua; đồng thời bàn những giải pháp chủ yếu nhằm thực hiện thắng lợi mục tiêu phát triển KTXH-QPAN năm 2020.Sau thảo luận đóng góp ý kiến, kỳ họp cũng đã giành nhiều thời gian cho chất vấn và trả lời chất vấn những vấn đề mà cử tri trong xã quan tâm.Kỳ họp cũng đã bầu ra Trưởng và Phó Ban Pháp chế HĐND xã.

Phát biểu bế mạc kỳ họpđồng chí Trần Thanh Hải - Phó Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch HĐND xã đề nghị UBND xã, các ngành cần có các giải pháp, quyết liệt trong chỉ đạo, điều hành để hoàn thành chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội của năm 2020 mà Nghị quyết kỳ họp thứ 12 HĐND xã thông qua.UBND xã tăng cường công tác quản lý, chỉ đạo điều hành hoạt động và có các giải pháp hữu hiệu quan tâm tháo gỡ khó khăn và kiến nghị của cử tri nhân dân. Sau kỳ họp, đề nghị các đại biểu HĐND xã báo cáo kịp thời kết quả kỳ họp đến cử tri và nhân dân, thực hiện tốt nhiệm vụ người đại biểu nhân dân, tăng cường công tác giám sát và đôn đốc việc giải quyết các kiến nghị của công dân, gương mẫu và tích cực tuyên truyền vận động cán bộ, công chức, viên chức, nhân dân thực hiện tốt các nghị quyết của HĐND xã, phấn đấu hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2020.

Một số hình ảnh tại kỳ họp HĐND xã lần thứ 12

 

 

Lê Thị Xuân

Lượt xem:  514 Bản in Quay lại

Tin đã đưa

Văn bản mới ban hành

banner web dieu hanh Portal Quảng Nam Portal Hội An

Số liệu tổng hợp

Giới thiệu

Website các phòng ban - xã phường