UBND xã Tân Hiệp tổ chức tập huấn tuyên truyền Bảo vệ rừng và diễn tập phòng cháy, chữa cháy rừng cấp xã năm 2018
UBND xã Tân Hiệp tổ chức tập huấn tuyên truyền Bảo vệ rừng và diễn tập phòng cháy, chữa cháy rừng cấp xã năm 2018 (07/09/2018)
Sáng ngày 22/8, Ủy ban nhân dân xã Tân Hiệp tổ chức huấn tuyên truyền Bảo vệ rừng và diễn tập phòng cháy, chữa cháy rừng cấp xã năm 2018 tại Hội trường Nhà tránh bão.

Sáng ngày 22/8, Ủy ban nhân dân xã Tân Hiệp tổ chức huấn tuyên truyền Bảo vệ rừng và diễn tập phòng cháy, chữa cháy rừng cấp xã năm 2018 tại Hội trường Nhà tránh bão với hơn 80 người tham dự.

Đây là dịp nhằm tuyên truyền, nâng cao hiểu biết, nhận thức cho cán bộ, chiến sỹ và người dân về trách nhiệm đối với công tác bảo vệ rừng và PCCCR, đóng góp chung vào công tác quản lý bảo vệ rừng, nhân rộng phong trào rộng khắp trong các cơ quan, đơn vị và toàn thể người dân cùng tham gia các hoạt động bảo vệ rừng và PCCCR.

Bích Công

Lượt xem:  654 Bản in Quay lại

Tin đã đưa

Văn bản mới ban hành

banner web dieu hanh Portal Quảng Nam Portal Hội An

Số liệu tổng hợp

Giới thiệu

Website các phòng ban - xã phường