Mặt trận và các đoàn thể
Mặt trận và các đoàn thể (09/06/2015)
Thông tin liên hệ

ỦY BAN MẶT TRẬN XÃ:

Chủ tịch: Trần Phúc - Di động: 0987.773.995
Phó chủ tịch: Lê Thị Mỹ Vương - Di động: 0367366287

HỘI LIÊN HIỆP PHỤ NỮ:

Chủ tịch: Nguyễn Thị Ngân Châu - Di động: 0985 261.000
Phó chủ tịch: Võ Trương Thủy Cúc - Di động: 0964.655.308

HỘI CỰU CHIẾN BINH:
Chủ tịch: Huỳnh Ngọc Đào - Di động: 0987. 243.032
Phó chủ tịch: Trần Văn Đức - Di động: 0987.463.755

HỘI NÔNG DÂN:
Chủ tịch: Trần Thị Minh - Di động: 0168.399.6030
Phó chủ tịch: Huỳnh Tấn Luyến - Di động: 0905.392.091

HỘI NGƯỜI CAO TUỔI:
Chủ tịch: Huỳnh Hanh - Di động: 0163.4058.006
Phó chủ tịch: Nguyễn Văn Tài - Di động: 0983.712.171

ĐOÀN THANH NIÊN:

Bí thư đoàn: Huỳnh Tiến Sỹ - Di động: 0164.4846.932

Phó bí thư: Võ Thị Minh Lý

UBND xã Tân Hiệp

Lượt xem:  371 Bản in Quay lại

Văn bản mới ban hành

banner web dieu hanh Portal Quảng Nam Portal Hội An

Website các phòng ban - xã phường