Hội đồng nhân dân
Hội đồng nhân dân (09/06/2015)
Thường trực hội đồng

Chủ tịch HĐND:

Trần Thanh Hải

Di động:0986.504.283

Phó chủ tịch HĐND:

Hồ Đức Lý 

Di động: 0987.443.822

UBND xã Tân Hiệp

Lượt xem:  289 Bản in Quay lại

Văn bản mới ban hành

banner web dieu hanh Portal Quảng Nam Portal Hội An

Website các phòng ban - xã phường