Mặt trận và các đoàn thể
Giới thiệu > Mặt trận và các đoàn thể
DANH SÁCH LIÊN HỆ BAN HỘI ĐOÀN THỂ CƠ SỞ
(14/10/2018)
DANH SÁCH LIÊN HỆ BAN HỘI ĐOÀN THỂ CƠ SỞ

DANH SÁCH LIÊN HỆ

THÔN BÃI ÔNG

Huỳnh Phán

Bí thư

DĐ: 0979460902

Võ Văn Hoàng

Phó bí thư

DĐ: 0987443824

Mai Hùng Cường

Thôn Trưởng

DĐ: 01694343960

Nguyễn Ngọc Anh

Thôn phó

 

Trần Cử

Trưởng Ban công tác MT

DĐ: 01677874651

Nguyễn Thị Cúc

Chi hội trưởng phụ nữ

DĐ: 01629423992

Trần Chúng

Chi hội trưởng chi hộ Nông dân

 

DĐ: 01639618438

Lê Thanh Rin

Bí thư chi đoàn

DĐ: 01202349754

Huỳnh Tấn Lộc

Chi hội trưởng CCB – công an viên

 

THÔN CẤM

Trần Phúc

Bí thư Chi bộ

DĐ: 0978773995

Nguyễn Thị Ngân Châu

Phó BT chi bộ

DĐ: 0985261000

Võ Văn Hiền

Trưởng Ban công tác mặt trận

 

Mai Văn Thi

Thôn trưởng

 

Huỳnh Lại

Thôn phó

 

Trần Văn Anh

Công an viên

 

Phạm Thị Lúa

Chi hội trưởng chi hội PN

 

Ngô Hai

Trưởng Chi hội CCB

 

Nguyễn Văn Thành

Bí thư chi đoàn TN

 

Trần Phú

Chi hội trưởng Nông dân

 

THÔN BÃI LÀNG

Huỳnh Ngọc Đào

Bí thư chi bộ

DĐ: 0987243032

Hồ Thị Lệ Thu

Phó BT chi bộ

DĐ: 01697536760

Trần Văn Ngân

Thôn trưởng

DĐ: 0987579093

Lê Sinh

Thôn phó

DĐ: 01687477303

Nguyễn Tập

Trưởng ban công tác mặt trận

 

Lê Một

Công an viên

 

Trần Xuân Hường

Chi hội trưởng CCB

 

Nguyễn Thanh Chinh

Chi hội trưởng Nông dân

 

Trần Thị Hạng

Chi hội trưởng Chi hội PN

 

Nguyễn Nhất Trung

Bí thư chi đoàn TN

DĐ: 0905892902

THÔN BÃI HƯƠNG

Phạm Thị Mỹ Hương

Bí thư chi bộ

0981922029

Nguyễn Xin –

phó BT kiêm thôn trưởng

 

Trần Sỹ

Thôn phó

 

Trần Đầy

Công an viên

 

Phạm Văn Sang

Trưởng ban công tác mặt trận

 

Trần Thị Tám

Chi hội trưởng chi hội PN

 

Trần Minh Long

Bí thư chi đoàn thôn

 

Bùi Lô

Trưởng chi hội CCB

 

Nguyễn Nhân

Trưởng chi hội ND

 

 

 

BBT

Lượt xem:  0 Bản in Quay lại


Mặt trận và các đoàn thể 09/06/2015

Thông tin liên hệ

Văn bản mới ban hành

banner web dieu hanh Portal Quảng Nam Portal Hội An

Số liệu tổng hợp

Giới thiệu

Website các phòng ban - xã phường