Ủy ban nhân dân
Giới thiệu > Ủy ban nhân dân
UBND xã Tân Hiệp
(09/06/2015)
Thường trực UBND

Chủ tịch:

Bà Phạm Thị Mỹ Hương

Di động: 0981922029

Phó chủ tịch:

Ông Ngô Tấn Hùng

Di động:0982010016

Phó chủ tịch:

Ông Mai Quốc Bảo

Di động: 0905.725.326

Ủy viên ủy ban:

Ông Mai Văn Túc

Di động: 0386765332

0510. 3 861191

UBND xã Tân Hiệp

Lượt xem:  1 Bản in Quay lại


Văn bản mới ban hành

banner web dieu hanh Portal Quảng Nam Portal Hội An

Website các phòng ban - xã phường