Đảng ủy
Giới thiệu > Đảng ủy
Đảng ủy xã Tân Hiệp
(09/06/2015)
Thường trực Đảng ủy

 Bí thư Đảng ủy:

Nguyễn Văn An

CQ: 0235. 3 930119

Di động: 0987128876

Phó Bí thư thường trực Đảng ủy:

Trần Thanh Hải

CQ: 0235. 3 930119

Di động: 0986.504.283

Phó Bí thư Đảng ủy:

Phạm Thị Mỹ Hương

CQ: 0235. 3 861191

Di động: 0981922029

UBND xã Tân Hiệp

Lượt xem:  0 Bản in Quay lại


Văn bản mới ban hành

banner web dieu hanh Portal Quảng Nam Portal Hội An

Website các phòng ban - xã phường