Quốc hội đã thông qua Nghị quyết về tháo gỡ khó khăn cho người nộp thuế
Quốc hội đã thông qua Nghị quyết về tháo gỡ khó khăn cho người nộp thuế (27/05/2015)
Ngày 21 tháng 6 năm 2012 Quốc hội đã thông qua Nghị quyết số 29/2012/QH13 về ban hành một số chính sách thuế nhằm tháo gỡ khó khăn cho tổ chức và cá nhân bao gồm một số nội dung:

 - Giảm 30% số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp năm 2012 đối với: Doanh nghiệp nhỏ và vừa, không bao gồm doanh nghiệp nhỏ và vừa kinh doanh trong một số lĩnh vực như: xổ số, bất động sản, chứng khoán… ; doanh nghiệp sử dụng nhiều lao động trong các lĩnh vực sản xuất, gia công, chế biến: nông sản, lâm sản, thuỷ sản, dệt may, da giày, linh kiện điện tử; xây dựng công trình hạ tầng kinh tế - xã hội.

- Miễn thuế khoán (thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập cá nhân) và thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2012 đối với hộ, cá nhân kinh doanh nhà trọ, phòng trọ; hộ, cá nhân chăm sóc trông giữ trẻ; hộ, cá nhân, tổ chức cung ứng suất ăn ca cho công nhân.
- Miễn thuế thu nhập cá nhân từ ngày 01 tháng 7 năm 2012 đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2012 đối với cá nhân có thu nhập tính thuế từ tiền lương, tiền công và từ kinh doanh đến mức phải chịu thuế thu nhập cá nhân ở bậc 1 của Biểu thuế luỹ tiến từng phần được quy định tại Điều 22 của Luật thuế thu nhập cá nhân số 04/2007/QH12.
Với gói giải pháp miễn, giảm thuế Quốc hội đã áp dụng góp phần nào giúp các tổ chức, cá nhân giảm bớt gánh nặng tài chính, nhanh chóng tháo gỡ khó khăn, ổn định và tranh thủ mọi nguồn lực để phát triển sản xuất kinh doanh./.

Cục Thuế Quảng Nam

Lượt xem:  638 Bản in Quay lại

Tin đã đưa

Website các phòng ban - xã phường