Công khai thông tin doanh nghiệp nợ thuế tháng 10/2017

Tính đến thời điểm 31/10/2017, tổng số doanh nghiệp nợ thuế từ 90 ngày trở lên là 54 doanh nghiệp với số tiền thuế nợ là: 7.558.264.660 đồng

  • Văn bản mới

Website các phòng ban - xã phường