Nhiều điểm mới trong Luật Quản lý thuế năm 2019

(Chinhphu.vn) - Vừa qua, Quốc hội đã thông qua Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14 với nhiều điểm mới quan trọng, tạo thuận lợi cho người nộp thuế, đồng thời nâng cao hiệu lực, hiệu quả của công tác thuế.

  • Văn bản mới

Website các phòng ban - xã phường