Nghị quyết 954/2020/UBTVQH14 ngày 02/6/2020

Nghị quyết 954/2020/UBTVQH14 ngày 02/6/2020 V/v Điều chỉnh mức giảm trừ gia cảnh của thuế Thu nhập cá nhân; có hiệu lực từ ngày 01/7/2020 và áp dụng từ kỳ tính thuế năm 2020

  • Văn bản mới

Website các phòng ban - xã phường