Hỗ trợ Doanh nghiệp và Người nộp thuế cá nhân thực hiện quyết toán thuế năm 2023

Để giảm thiểu khả năng quá tải của hệ thống trong các ngày cao điểm cuối cùng của các hạn nộp hồ sơ quyết toán, Để tránh việc phạt chậm nộp hồ sơ khai thuế, đề nghị NNT chủ động sắp xếp việc nộp hồ sơ quyết toán được sớm nhất, tránh ...