Những nghi mới liên quan đến chính sách Thuế năm 2020

Nghị định số 123/2020 NĐ-CP qui định về hóa đơn, chứng từ có hiệu lực từ ngày 01/7/2022; Nghị định số 125/2020 NĐ-CP qui định Xử phạt Vi phạm hành chính về thuế, hóa đơn, có hiệu lực thi hành từ ngày 05 tháng 12 năm 2020; Nghị ...

  • Văn bản mới

Website các phòng ban - xã phường