Thông báo
Tin tức > Thông báo
Điểm mới trong quá trình hoàn thuế GTGT
(06/09/2016)
Ngày 29/06/2016, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 99/2016/TT-BTC hướng dẫn về quản lý hoàn thuế giá trị gia tăng (GTGT). Theo đó, việc quản lý hoàn thuế giá trị gia tăng cho hàng hóa của người nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài mang theo khi xuất cảnh thực hiện theo hướng dẫn tại Thông tư số 72/2014/TT-BTC ngày 30/5/2014 của Bộ Tài chính. Thông tư cũng hướng dẫn cụ thể việc hoàn trả số tiền thuế giá trị gia tăng nộp nhầm, nộp thừa thực hiện theo quy định tại Điều 47 Luật quản lý thuế.

Điểm mới trong quá trình hoàn thuế GTGT

 

Ngày 29/06/2016, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 99/2016/TT-BTC hướng dẫn về quản lý hoàn thuế giá trị gia tăng (GTGT). Theo đó, việc quản lý hoàn thuế giá trị gia tăng cho hàng hóa của người nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài mang theo khi xuất cảnh thực hiện theo hướng dẫn tại Thông tư số 72/2014/TT-BTC ngày 30/5/2014 của Bộ Tài chính. Thông tư cũng hướng dẫn cụ thể việc hoàn trả số tiền thuế giá trị gia tăng nộp nhầm, nộp thừa thực hiện theo quy định tại Điều 47 Luật quản lý thuế.

Thông tư số 99/2016/TT-BTC, gồm: 5 Chương, 32 Điều, Quy định chi tiết nguyên tắc quản lý hoàn thuế GTGT; Quản lý kinh phí hoàn thuế GTGT; Quy định việc áp dụng quản lý rủi ro trong quản lý hoàn thuế GTGT. Đặc biệt, Thông tư quy định rất chi tiết Quy trình giải quyết hoàn thuế GTGT từ khâu lập, gửi hồ sơ, tiếp nhận, phân loại hồ sơ; xác định số thuế được hoàn cũng như quy định về việc bù trừ số thuế được hoàn với số thuế còn nợ; đề xuất, thẩm định, giám sát hồ sơ hoàn thuế; ban hành quyết định hoàn thuế; chi hoàn thuế cho Người nộp thuế và công khai thông tin giải quyết hoàn thuế… Quy định này giúp cho Người nộp thuế nắm rõ được trình tự các việc phải thực hiện khi làm hồ sơ hoàn thuế và qua đó cũng giám sát được việc giải quyết của cơ quan thuế, công chức thuế.

Ngoài phần quy định về việc quản lý, giải quyết, trách nhiệm của các cơ quan chức năng trong quan lý hoàn thuế GTGT, Thông tư còn có một số điểm mới liên quan đến người nộp thuế, các điểm mới này đều được hướng rất rõ ràng, minh bạch và tạo thuận lợi cho người nộp thuế, cụ thể là:

- Về tiếp nhận hồ sơ hoàn thuế: Ngoài hình thức truyền thống là nộp hồ sơ trực tiếp và gửi qua bưu chính thì thông tư có quy định mới về việc tiếp nhận hồ sơ điện tử. Theo đó, người nộp thuế có thể gửi hồ sơ cho cơ quan thuế trên cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế. Đối với các hồ sơ gửi điện tử thì quyết định hoàn thuế cũng được cơ quan thuế gửi cho Người nộp thuế theo đường điện tử.

- Về việc giải trình bổ sung thông tin: Thông tư có quy định rõ trường hợp thông tin liên quan đến xác định số thuế giá trị gia tăng được hoàn thuộc trách nhiệm quản lý của cơ quan nhà nước đã có quy chế trao đổi thông tin và phối hợp công tác với cơ quan thuế thì cơ quan thuế không được yêu cầu người nộp thuế giải trình, bổ sung thông tin, tài liệu.

- Về công khai thông tin giải quyết hoàn thuế: Thông tư quy định cơ quan thuế công khai trên Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế về từng thời điểm liên quan đến quá trình giải quyết hồ sơ hoàn thuế từ khâu tiếp nhận hồ sơ đến việc giải trình, bổ sung và ban hành thông báo, quyết định giải quyết hoàn thuế; đồng thời quy định người nộp thuế thực hiện hoàn thuế điện tử được tra cứu thông tin về việc giải quyết hoàn thuế của cơ quan thuế.

Thông tư số: 99/2016/TT-BTC có hiệu lực thi hành từ ngày 13 tháng 8 năm 2016; các hồ sơ đề nghị hoàn thuế thuộc phạm vi điều chỉnh của Thông tư 99/2016/TT-BTC đã nộp cơ quan thuế trước thời điểm Thông tư số: 99/2016/TT-BTC có hiệu lực thi hành, đáp ứng các điều kiện, trường hợp hoàn thuế theo quy định của pháp luật về thuế giá trị gia tăng và Luật Quản lý thuế mà cơ quan thuế đang giải quyết hoàn thuế theo quy định, nhưng chưa ban hành quyết định hoàn thuế thì áp dụng quy định về giải quyết hoàn thuế trước thời điểm Thông tư 99/2016/TT-BTCcó hiệu lực thi hành./.

 

Lê Thành

Lượt xem:  709 Bản in Quay lại


Công văn số 3678/ TCT - KK ngày10/9/2015 về những điểm mới của Thông tư 110/2015/TT-BTC 23/09/2015

Công văn số 3678/ TCT - KK ngày10/9/2015 về những điểm mới của Thông tư 110/2015/TT-BTC hướng dẫn giao dịch điện tử trong lĩnh vực thuế và kế hoạch triển khia ứng dụng công nghệ thông tin để đáp ứng quy định tại Thông tư

Thông tư 92/2015/TT-BTC: Tăng cường tính minh bạch, công khai trong quản lý thuế đối với hộ kinh doanh 11/08/2015

Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 92/2015/TT-BTC và có hiệu lực từ ngày 30/7/2015 theo đó đã sửa đổi căn bản chính sách thuế và phương pháp quản lý thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập cá nhân đối với Hộ kinh doanh, giải quyết được những bất cập trước đây như cách tính thuế phức tạp, việc công khai thông tin còn hạn chế, vai trò giám sát, kiểm tra của các cấp chính quyền ở địa phương và của người dân chưa được tạo điều kiện thực hiện ... Nội dung sửa đổi, bổ sung này nhằm đáp ứng yêu cầu việc cải cách hành chính về thuế tại Nghị quyết số 19/2015/NQ – CP của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia hai năm 2015-2016.

Công văn số 2014/CCT-TTHT về: Những điểm sửa đổi, bổ sung của Thông tư 92/2015/TT-BTC về thuế GTGT và thuế TNCN 30/07/2015

Những điểm sửa đổi, bổ sung của Thông tư 92/2015/TT-BTC về thuế GTGT và thuế TNCN

Doanh nghiệp dây dưa, chay ì nợ thuế 16/07/2015

Hiện nay, trên địa bàn thành phố Hội An có một số doanh nghiệp dây dưa, chay ì nợ thuế với số tiền thuế rất lớn, Cơ quan Thuế đã áp dụng hết các biện pháp cưỡng chế về thuế theo đúng quy định của pháp luật Quản lý thuế đối với các doanh nghiệp này, nhưng vẫn không thu đủ tiền thuế, tiền nợ vào ngân sách.

Công khai thông tin người nộp thuế nợ thuế lớn, chây ì 23/06/2015

Công khai thông tin một số Doanh nghiệp trên địa bàn Thành phố Hội An nợ thế đã áp dụng biện pháp cưỡng chế về thuế, nhưng vẫn không thu được tiền thuế nợ vào ngân sách nhà nước với số tiền thuế nợ lớn.

Hướng dẫn đăng ký khai cấp mã số thuế cho người phụ thuộc 23/06/2015

Để kịp thời cấp mã số thuế cho người phụ thuộc phục vụ quyết toán thuế Thu nhập cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công năm 2014. Chi cục Thuế Thành phố Hội An hướng dẫn các cơ quan chi trả thu nhập thực hiện như sau

Lịch công tác 14/04/2015

Lịch công tác từ ngày 12/01/2015 đến ngày 16/01/2015

Các văn bản hướng dẫn Luật 71/2014/QH13 14/04/2015

Tài liệu đính kèm :

Website các phòng ban - xã phường