Uỷ ban MTTQ Việt Nam Phường Cẩm Nam tổ chức thành công Đại Hội ĐB lần thứ XI, nhiệm kỳ 2019-2024.
Uỷ ban MTTQ Việt Nam Phường Cẩm Nam tổ chức thành công Đại Hội ĐB lần thứ XI, nhiệm kỳ 2019-2024. (28/03/2019)
Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ và Nghị quyết HĐND phường, trong nhiệm kỳ qua, MTTQ Việt Nam phường đã tập trung đổi mới công tác tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân đoàn kết một lòng, phát huy dân chủ; hưởng ứng và tham gia tích cực các cuộc vận động, các phong trào thi đua tại địa phương góp phần phát triển Kinh tế - Xã hội, giữ vững ổn định Quốc phòng – An ninh tại trên địa bàn toàn phường

Quang cảnh Đại Hội.

 Trên cơ sở định hướng phát triển kinh tế theo cơ cấu Dịch vụ - Du lịch – Thương mại gắn với phát triển các ngành nghề truyền thống của địa phương đã tạo điều kiện nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân; cơ sở hạ tầng được đầu tư đáp ứng theo yêu cầu phát triển toàn phường. Trong 05 năm qua tại địa phương đã được Nhà nước đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng như: khu Âu thuyền tránh bão, hệ thống đường giao thông, kè bảo vệ chống xói lỡ, trường học, cơ quan làm việc của phường với tổng nguồn kinh phí khoảng 130 tỷ đồng đồng; nhiều Khách sạn, Biệt thự Du lịch, Homestay, cơ sở phục vụ Du lịch được đầu tư xây dựng mới đáp ứng được nhu cầu phục vụ Du lịch tại địa phương. Đặc biệt địa phương đã tập trung chăm lo và tạo điều kiện để 14 hộ nghèo vươn lên thoát nghèo bền vững, đầu nhiệm kỳ toàn phường có 24 hộ nghèo, 48 hộ cận nghèo, thì đến nay toàn phường không còn hộ nghèo, có 15 hộ Cận nghèo.

Cuộc vận động “ Toàn dân đoàn kết xây dựng Nông thôn mới, Đô thị văn minh” được kế thừa cuộc vận động  “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” được tiếp tục triển khai theo hướng đổi mới về nội dung và phương thức thực hiện phù hợp với điều kiện thực tế tại địa phương. Với phương châm lấy sức dân xây dựng cuộc sống cho dân, lấy lợi ích chung của cộng đồng dân cư làm mục tiêu để nâng cao chất lượng cuộc sống tại cộng đồng khu dân cư, Ủy ban Mặt trận phường triển khai các phong trào vận động nhân dân chủ động phát triển sản xuất kinh doanh, chuyển dịch cơ cấu kinh tế, giảm nghèo bền vững và làm giàu chính đáng, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, xây dựng nếp sống văn minh, bảo đảm an ninh trật tự và an toàn xã hội.

Hằng năm qua bình xét các danh hiệu văn hóa tại địa phương đạt hiệu quả cao: Gia đình văn hóa đạt trên 90%, có từ 3 đến 4 khu dân cư được công nhận “Khối phố văn hóa”, có 12 đến 13 tộc đạt “Tộc văn hóa”, có 03 năm phường được công nhận “Phường văn minh đô thị”.

Với nhiều mô hình, nhiều cách làm sáng tạo, cuộc vận động “Ngày vì người nghèo” đã được Uỷ ban MTTQ Việt Nam phường và các tổ chức thành viên tiếp tục triển khai sâu rộng, luôn nhận được sự quan tâm chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, phối hợp của chính quyền, đặc biệt là sự nhiệt tình của các tổ chức, cá nhân ở trong và ngoài địa phương đã hưởng ứng tích cực. Trong nhiệm kỳ qua MTTQ Việt Nam phường đã vận động vào nguồn quỹ “Vì người nghèo” là: 486.791.000 đồng; từ nguồn quỹ này đã tạo điều kiện giúp đỡ 24 hộ thoát nghèo bền vững; đã tổ chức tặng quà Tết, hỗ trợ vốn sản xuất kinh doanh, hỗ trợ trong học tập cho học sinh nghèo, trong đau ốm, tang ma, trợ cấp khó khăn đột xuất cho 933 trường hợp với số tiền là: 376.440.000 đồng; bên cạnh đó, Ủy ban Mặt trận phường đã tiếp nhận 1.200 phần quà, trị giá gần 500 triệu đồng bằng tiền và hàng để giúp đỡ bà con nhân dân địa phương gặp thiên tai, bão lũ, số tiền và hàng đã được chuyển đến tận tay nhân dân đúng đối tượng.

Đại hội MTTQ Việt Nam phường nhiệm kỳ 2019 – 2024 đã bầu Uỷ ban MTTQ Việt Nam phường gồm 31 thành viên và bầu đoàn đại biểu dự đại hội cấp trên.

Các thành viên ủy ban MT Phường khóa XI ra mắt .

 

vhttcamnam

Lượt xem:  1,174 Bản in Quay lại

Tin đã đưa
Trang 1 / 6 1 2 3 4 5 6
 Go To 
 
Xem theo ngày :

Văn bản mới ban hành

banner web dieu hanh Portal Quảng Nam Portal Hội An

Bộ thủ tục hành chính

Giới thiệu

Website các phòng ban - xã phường