Cẩm Nam tổ chức Hội nghị triển khai, quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Tỉnh lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020-2025.
Cẩm Nam tổ chức Hội nghị triển khai, quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Tỉnh lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020-2025. (07/04/2021)
Sáng ngày 07/4/2021 Đảng bộ phường Cẩm Nam tổ chức Hội nghị triển khai, quán triệt nghị quyết đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Nam lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020-2025.
Tham dự Hội nghị có các đồng chí lãnh đạo địa phương, cấp ủy, QDC các khối phố cùng hơn 80 đảng viên.

Đ.c. Nguyễn Hoài Quảng. Phó chánh văn phòng thành ủy, báo cáo viên tại Hội nghị.

Báo cáo tại Hội nghị đồng chí Nguyễn Hoài Quảng, phó chánh văn phòng thành ủy, báo cáo viên đã tập trung vào những nội dung căn bản, quan trọng của nghị quyết bao gồm:

         Chuyên đề 1 (chuyên đề tổng quát): Giới thiệu tiêu đề báo cáo chính trị (chủ đề đại hội). Khái quát về thành tựu và hạn chế, khuyết điểm trong việc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Tỉnh Quảng Nam lần thứ XXI nhiệm kỳ 2015-2020, mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm giai đoạn 2020-2025, tầm nhìn đến năm 2030.

         Chuyên đề 2: tăng cường xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân, góp phần xây dựng Quảng Nam trở thành tỉnh phát triển khá của cả nước vào năm 2030.

         Chuyên đề 3: Tiếp tục thực hiện 03 nhiệm vụ đột phá chiến lược gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, cơ cấu lại nền kinh tế của tỉnh, huy động và sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực xây dựng Quảng Nam phát triển nhanh, bền vững trong giai đoạn 2020-2025

         Chuyên đề 4: Những giải pháp xây dựng và phát triển văn hóa, con người, đảm bảo an sinh xã hội, góp phần xây dựng Quảng Nam trở thành tỉnh khá vào năm 2030.

         Chuyên đề 5: Công tác đảm bảo quốc phòng, an ninh, nội chính, phòng chống tham nhũng, cải cách tư pháp và công tác đối ngoại.

Kết thúc lớp học đảng viên toàn Đảng bộ viết bài thu hoạch cá nhân bám sát nội dung các Nghị quyết của Đại hội. Từ đó xây dựng kế hoạch thực hiện gắn với nhiệm vụ, chức trách của bản thân, liên hệ thực tiễn công tác.

 

vhttcamnam

Lượt xem:  181 Bản in Quay lại

Tin đã đưa
Trang 1 / 4 1 2 3 4
 Go To 
 
Xem theo ngày :

Văn bản mới ban hành

banner web dieu hanh Portal Quảng Nam Portal Hội An

Bộ thủ tục hành chính

Giới thiệu

Website các phòng ban - xã phường