Hội đồng GD QP-AN PHƯỜNG CẨM NAM MỞ LỚP BỒI DƯỠNG KIẾN THỨC QP-AN.
Hội đồng GD QP-AN PHƯỜNG CẨM NAM MỞ LỚP BỒI DƯỠNG KIẾN THỨC QP-AN. (27/07/2020)
Hội đồng giáo dục quốc phòng an ninh phường Cẩm Nam vừa mở lớp bồi dưỡng kiến thức QP-AN năm 2020 dành cho đối tượng thanh niên trong độ tuổi NVQS.

Tham dự lớp bồi dưỡng có 53 thanh niên trong toàn phường đến dự.

Quang cảnh lớp bồi dưỡng kiến thức QP-QN.

Phát biểu khai mạc lớp bồi dưỡng kiến thức QP-AN năm 2020. Đồng chí Phạm Kiêu. Chủ tịch UBND, Kiêm Chủ tịch Hội đồng GD QP-AN Phường nhấn mạnh “ Lớp bồi dưỡng kiến thức QP-AN cho đối tượng là thanh niên trong độ tuổi NVQS nhằm trang bị cho các bạn những nhận thức đúng đắn về quan điểm đường lối, chính sách của Đảng ta và công tác quản lý nhà nước đối với nhiệm vụ QP-AN, nhất là nhằm giúp các bạn thanh niên hiểu rõ được những âm mưu thủ đoạn của các thế lực thù địch chống phá Cách mạng Việt Nam và các biện pháp xây dựng phòng, chống “ Diễn biến hòa bình, bạo loạn lật đổ” đồng thời đề nghị các học viên tham gia đầy đủ, đảm bảo, thể hiện tốt tinh thần học tập và đạt được kết quả tốt đẹp”.

Lớp học đã nghe báo cáo viên của Hội đồng giáo dục quốc phòng an ninh của phường đã truyền đạt chuyển tải 5 chuyên đề gồm:
1: Xây dựng nền quốc phòng toàn dân gắn với xây dựng nền an ninh nhân dân bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa trong thời kỳ mới
2: Phòng, chống chiến lược ”diễn biến hoà bình”, "bạo loạn lật đổ" của các thế lực thù địch đối với cách mạng Việt Nam
3: Nội dung cơ bản của Luật Quốc phòng; Luật Nghĩa vụ quân sự; Luật An ninh quốc gia; Luật Dân quân tự vệ; Pháp lệnh Dự bị động viên
4:Phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc và phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội.
5: Xây dựng, hoạt động của lực lượng dân quân tự vệ, dự bị động viên ở thôn, bản, tổ dân phố đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trước tình hình mới. Nhiệm vụ của cán bộ đảng viên trong công tác xây dựng lực lượng dân quân tự vệ, dự bị động viên.
Sau 2 ngày nghiên cứu 53 học viên đã thực hiện viết thu hoạch, theo đánh giá ban đầu của ban tổ chức lớp học hầu hết các bài viết thu hoạch đều đảm bảo yêu cầu chất lượng.

vhttcamnam

Lượt xem:  276 Bản in Quay lại

Tin đã đưa
Trang 1 / 11 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
 Go To 
 
Xem theo ngày :

Văn bản mới ban hành

banner web dieu hanh Portal Quảng Nam Portal Hội An

Bộ thủ tục hành chính

Giới thiệu

Website các phòng ban - xã phường