Hội khuyến học phường Cẩm Nam vừa tổ chức Hội nghị tổng kết tuyên dương các mô hình học tập tiêu biểu giai đoạn 2016-2020 và các điển hình khuyến học tiên tiến giai đoạn 2015-2019.
Hội khuyến học phường Cẩm Nam vừa tổ chức Hội nghị tổng kết tuyên dương các mô hình học tập tiêu biểu giai đoạn 2016-2020 và các điển hình khuyến học tiên tiến giai đoạn 2015-2019. (01/07/2020)
Tham dự hội nghị có các đại biểu Hội khuyến học thành phố, lãnh đạo đảng ủy, HĐND-UBND, Mặt trận và các đoàn thể của địa phương cùng các tập thể, cá nhân được tuyên dương tại hội nghị.

Trong năm năm qua dưới sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng, chỉ đạo và tạo điều kiện của chính quyền địa phương, phong trào khuyến học, khuyến tài trên địa bàn có nhiều chuyển biến tích cực và đạt nhiều kết quả đáng phấn khởi.

Quang cảnh Hội nghị.

Các tổ chức hội ngày càng tăng, năm 2015 từ 27 tổ chức với 541 hội viên đến năm 2019 đã nâng lên 31 tổ chức với 982 hội viên. Lực lượng làm công tác khuyến học đã tạo được niềm tin trong nhân dân cùng với những kết quả hết sức thiết thực, các chi hội hoạt động có hiệu quả, ban khuyến học các tộc họ thường xuyên quan tâm theo dõi kịp thời động viên, khuyến khích con cháu trong học tập, các trường đã  tập trung nâng cao chất lượng giảng dạy, cơ sở vật chất đáp ứng với yêu cầu dạy và học hiện nay. Hội đã huy động nguồn kinh phí hơn 1,5 tỉ đồng, hỗ trợ về cơ sở vật chất 3 trường hơn 135 triệu đồng, cấp học bổng, khen thưởng, trợ cấp khó khăn cho học sinh với 7.346 suất tổng số tiền hơn 1 tỉ đồng, bên cạnh đó Hội đã phối hợp các tổ chức đoàn thể mở nhiều lớp tập huấn, bồi dưỡng kiến thức phổ thông, học nghề…

Đối với việc triển khai thực hiện Quyết định 281 của thủ tướng chính phủ. Hội đã tham mưu địa phương thành lập ban chỉ đạo xây dựng xã hội học tập, đồng thời xây dựng kế hoạch, phát động phong trào thi đua học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng, đơn vị và được hưởng ứng tích cực. Đến nay đã có 1441/1518 gia đình đăng ký xây dựng GĐHT, 15/15 tộc họ đăng ký dòng họ học tập, 3/3 khu dân cư đăng ký xây dựng cộng đồng học tập, 7/7 cơ quan, đơn vị đăng ký xây dựng đơn vị học tập. Hằng năm qua bình xét đều đạt từ 85% trở lên.

Hội nghị lần này đã biểu dương, khen thưởng cho 7 tập thể, 14 hộ gia đình và 2 cá nhân tiêu biểu xuất sắc trong công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2015-2019 và gia đình, dòng họ, cộng đồng, đơn vị đạt danh hiệu học tập tiêu biểu xuất sắc giai đoạn 2016-2020.

Các cá nhân, tập thể, hộ gia đình được tuyên dương tại Hội nghị.

vhttcamnam

Lượt xem:  348 Bản in Quay lại

Tin đã đưa
Trang 1 / 11 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
 Go To 
 
Xem theo ngày :

Văn bản mới ban hành

banner web dieu hanh Portal Quảng Nam Portal Hội An

Bộ thủ tục hành chính

Giới thiệu

Website các phòng ban - xã phường