Đảng bộ Phường Cẩm Nam tổ chức học tập, quán triệt NQ Hội nghị lần thứ tư BCH TW Đảng, khóa XII.
Đảng bộ Phường Cẩm Nam tổ chức học tập, quán triệt NQ Hội nghị lần thứ tư BCH TW Đảng, khóa XII. (20/02/2017)
Ngày 17/02/2017. Đảng bộ Phường Cẩm Nam tổ chức Học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư, BCH TW Đảng – Khóa XII.

Tham dự học tập, quán triệt NQ lần này có hơn 80 đảng viên toàn đảng bộ, cùng đại biểu lãnh đạo 5/5 khối phố trên địa bàn phường.

Đ/c. Nguyễn Đình Hòa. Bí thư Đảng ủy. Phát biểu khai mạc.

Lớp học lần này đã được nghe các đồng chí báo cáo viên quán triệt các nghị quyết của Hội nghị TW 4, khóa XII ngày 30/10/2016, về Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “ tự diễn biến”, “ tự chuyển hóa” trong nội bộ.; Nghị quyết số 05-NQ/TW ngày 01/11/2016 về một số chủ trương, chính sách lớn nhằm tiếp tục đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao chất lượng tăng trưởng, năng suất lao động, sức cạnh tranh của nền kinh tế; Nghị quyết số 06-NQ/TW ngày 15/11/2016 về thực hiện có hiệu quả tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế, giữ vững ổn định chính trị-xã hội trong bối cảnh nước ta tham gia các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới; kết luận số 09-KL/TW ngày 19/10/2016 về tình hình kinh tế-xã hội, dự toán ngân sách nhà nước năm 2017.
Kết thúc lớp học đảng viên toàn Đảng bộ viết bài thu hoạch cá nhân bám sát nội dung các Nghị quyết của Hội nghị TW 4, khóa XII, trong đó tập trung, chú trọng nội dung NQ số 04-NQ/TW ngày 30/10/2016. Từ đó xây dựng kế hoạch thực hiện gắn với nhiệm vụ, chức trách của bản thân và kiến nghị, đề xuất biện pháp thực hiện.

 

vhtt camnam

Lượt xem:  426 Bản in Quay lại

Tin đã đưa
Trang 1 / 2 1 2
 Go To 
 
Xem theo ngày :

Văn bản mới ban hành

banner web dieu hanh Portal Quảng Nam Portal Hội An

Bộ thủ tục hành chính

Giới thiệu

Website các phòng ban - xã phường