Hội đồng nhân dân
Hội đồng nhân dân (15/05/2015)
Danh sách liên hệ

--Chủ tịch HĐND Phường: ông: Phạm Kiêu

Sinh ngày:

Quê quán: Cẩm Nam- Hội An-Quảng Nam

Số điện thoại:

- Phó chủ tịch HĐND phường: ông Trần Trung Năm.
Sinh ngày: 4/12/1969
Quê quán: Cẩm Nam-Hội An-Quảng Nam.
Số điện thoại: 01229 580 589.

UBND Phường Cẩm Nam

Lượt xem:  1 Bản in Quay lại

Văn bản mới ban hành

banner web dieu hanh Portal Quảng Nam Portal Hội An

Website các phòng ban - xã phường