Hội đồng nhân dân
Hội đồng nhân dân (15/05/2015)
Danh sách liên hệ

--Chủ tịch HĐND Phường: ông: Phạm Kiêu

Sinh ngày: 1969

Quê quán: Cẩm Nam- Hội An-Quảng Nam

Số điện thoại: 0935 807909

- Phó chủ tịch HĐND phường: ông Trần Trung Năm.
Sinh ngày: 4/12/1969
Quê quán: Cẩm Nam-Hội An-Quảng Nam.
Số điện thoại: 0779 580 589.

UBND Phường Cẩm Nam

Lượt xem:  67 Bản in Quay lại

Văn bản mới ban hành

banner web dieu hanh Portal Quảng Nam Portal Hội An

Bộ thủ tục hành chính

Giới thiệu

Website các phòng ban - xã phường