Đảng ủy xã Cẩm hà tổ chức tọa đàm về tạo nguồn, phát triển Đảng viên năm 2023
Đảng ủy xã Cẩm hà tổ chức tọa đàm về tạo nguồn, phát triển Đảng viên năm 2023 (22/02/2023)
Sáng nay, ngày 9/2/ 2023 tại hội trường UBND xã; Đảng ủy xã Cẩm Hà tổ chức tọa đàm về công tác tạo nguồn, phát triển Đảng viên năm 2023. Về tham dự có đại biểu các ban xây dựng đảng của Thành ủy Hội An; tập thể BTV, BCH Đảng bộ, cấp ủy các chi bộ trực thuộc về tham dự buổi tọa đàm.

Tại buổi tọa đàm đã nghe thường trực đảng ủy thông qua báo cáo Công tác tạo nguồn, phát triển và quản lý đảng viên từ năm 2020 đến nay. Báo cáo nêu rõ “…Những năm qua, công tác tạo nguồn, phát triển, quản lý đảng viên và nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ luôn được Đảng ủy tập trung lãnh đạo, các chi bộ quan tâm triển khai thực hiện, cơ bản làm tốt công tác phát triển đảng viên cả về số lượng và chất lượng nhằm đáp ứng yêu cầu công tác xây dựng Đảng trong tình hình mới và thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội Đảng các cấp đã đề ra. Một số chi bộ đã quan tâm, chú trọng đề ra các biện pháp phù hợp để tạo nguồn, phát triển và quản lý đảng viên; thường xuyên nắm bắt tình hình đội ngũ đảng viên về chính trị, tư tưởng, mối quan hệ công tác, quan hệ xã hội và sinh hoạt đảng tại đơn vị, địa phương cư trú. Từ đó, từng bước xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên vững vàng về chính trị, tư tưởng và đạo đức; đồng thời, có đủ trình độ, năng lực công tác, gương mẫu, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao…”

Song vẫn còn những tồn tại đó là:…. Tỷ lệ kết nạp đảng viên ở chi bộ thôn chưa cao, một số chi bộ cả năm không phát triển được đảng viên, thậm chí có chi bộ thôn nhiều năm liền không phát triển được đảng viên. Một số đảng viên được phân công theo dõi, giúp đỡ quần chúng ưu tú vào đảng chưa phát huy tốt vai trò, trách nhiệm cấp uỷ giao. Ở một số chi bộ, việc hướng dẫn làm thủ tục kết nạp Đảng chưa được sâu kỹ. Việc viết lý lịch và công tác thẩm tra, xác minh lý lịch người xin vào đảng cũng gặp nhiều khó khăn, lý lịch đôi lúc phải viết đi viết lại nhiều lần. Một số đảng viên sau khi được kết nạp hoặc đảng viên xuất ngũ về địa phương lo phát triển kinh tế đã bỏ sinh hoạt, xin ra khỏi Đảng….

Từ những thuấn lợi và tồn tại Đảng ủy nêu ra các giải pháp cụ thể như sau:

Để nâng cao nâng lực lãnh đạo của Đảng trong tình hình mới cần phải có đội ngũ đảng viên đảm bảo về số lượng, chất lượng và đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Vì vậy, phải thống nhất về nhận thức và xác định nhiệm vụ tạo nguồn, phát triển đảng viên, quản lý đảng viên và nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên và lâu dài của cấp ủy, chi bộ. Các chi bộ phải xác định vị trí then chốt của công tác xây dựng Đảng gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của các địa phương, đơn vị; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục nhằm nâng cao ý thức của cán bộ, đảng viên về tầm quan trọng của công tác phát triển đảng viên. Tiếp tục quán triệt nghiêm túc những quy định, hướng dẫn liên quan đến công tác đảng viên.

Từng cấp ủy phải thực hiện tốt việc tạo nguồn, rà soát các đối tượng quần chúng ưu tú, phát hiện các nhân tố tích cực để bồi dưỡng, giúp đỡ. Đối với việc tạo nguồn phát triển đảng viên, cấp ủy, tổ chức đảng phải có kế hoạch cụ thể, lựa chọn, phân loại các đối tượng; biết khơi nguồn, tạo nguồn phát triển đảng viên, tập trung tìm nguồn trong tổ nhân dân, hộ sản xuất, kinh doanh,... Cấp ủy chi bộ chủ động rà soát, phân tích chất lượng quần chúng để xây dựng kế hoạch và giải pháp tạo nguồn kết nạp đảng viên cụ thể, sát với tình hình thực tế của địa phương, đơn vị; phân công đảng viên trực tiếp làm công tác vận động quần chúng nhằm theo dõi, phát hiện, giúp đỡ quần chúng để phát triển đảng.

 Tiếp tục tăng cường công tác quản lý đảng viên; đẩy mạnh nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; chủ trọng làm tốt việc phân công, giao nhiệm vụ công tác cho đảng viên nâng cao nhận thức và trách nhiệm của cấp ủy về công tác xây dựng tổ chức đảng.

Cấp ủy, các đoàn thể đẩy mạnh công tác tuyên truyền, đẩy mạnh phong trào thi đua, thu hút tập hợp quần chúng tham gia các phong trào ở địa phương, nắm bắt tâm tư, tình cảm quần chúng; phải làm cho quần chúng nhận thức đầy đủ trách nhiệm, thấy tự hào khi đứng vào hàng ngũ của Đảng. Qua các phong trào ở địa phương, các ngành, đoàn thể giới thiệu những quần chúng ưu tú để đảng xem xét, kết nạp.

Trong công tác phát triển đảng phải quán triệt phương châm “không vì chạy theo số lượng mà không chú trọng chất lượng”, vì vậy, phải bảo đảm đúng nguyên tắc, quy trình, thủ tục theo quy định.

Đây là hoạt động có ý nghĩa của Đảng ủy xã để góp phần đảm bảo chỉ tiêu phát triển Đảng viên mới của năm 2023 và những năm tiếp theo…

 

Ngô Đức Hiếu

Lượt xem:  117 Bản in Quay lại

Tin đã đưa

Văn bản mới ban hành

banner web dieu hanh Portal Quảng Nam Portal Hội An

Website các phòng ban - xã phường