Hội đồng nhân dân xã Cẩm Hà tổ chức kỳ họp thứ 1
Hội đồng nhân dân xã Cẩm Hà tổ chức kỳ họp thứ 1 (25/06/2021)
Sáng nay, ngày 18/6/2021 tại hội trường UBND xã Cẩm Hà; HĐND xã Cẩm Hà tổ chức kỳ họp thứ 1 khóa XIII, nhiệm kỳ 2021 – 2026 để bầu các chức danh chủ chốt HĐND- UBND xã, trưởng, phó các ban HĐND và UV UBND xã. Về tham dự có đại biểu TT HĐND thành phố Hội An, lãnh đạo địa phương và 25/ 26 vị đại biểu HĐND xã.

Tại kỳ họp đã bầu ông Nguyễn Văn Kỹ - CT HĐND xã nhiệm kỳ 2021 – 2026; ông Lê Hồng Chính – PCT – HĐND xã; Bầu ông Mai Kim Phương – CT UBND nhiệm kỳ 2021 -2026; Ông Nguyễn Thành Được và Ông Mai Thanh Hùng là PCT UBND xã nhiệm kỳ 2021 – 2026; bầu bà Nguyễn Thị Hiền – Trưởng ban KTXH; ông Nguyễn Văn Quang – Trưởng Ban pháp chế HĐND xã; Bầu Ông Trần Bình và Ông Lê Kim Hùng là UV UBND xã nhiệm kỳ 2021 – 2026.

 

Ngô Đức Hiếu

Lượt xem:  193 Bản in Quay lại

Tin đã đưa

Văn bản mới ban hành

banner web dieu hanh Portal Quảng Nam Portal Hội An

Website các phòng ban - xã phường