Ủy ban mặt trận tổ quốc việt nam xã Cẩm Hà tổ chức hội nghị phản biện xã hội xây dựng khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu thôn Trà Quế.
Ủy ban mặt trận tổ quốc việt nam xã Cẩm Hà tổ chức hội nghị phản biện xã hội xây dựng khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu thôn Trà Quế. (16/03/2020)
Sáng nay, ngày 28/2 tại Hội trường UBND xã Cẩm Hà UBMTTQVN xã Cẩm Hà tổ chức hội nghị phản biện xã hội xây dựng khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu thôn Trà Quế.

Sáng nay, ngày 28/2 tại Hội trường UBND xã Cẩm Hà UBMTTQVN xã Cẩm Hà tổ chức hội nghị phản biện xã hội xây dựng khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu thôn Trà Quế. Về tham dự có đồng chí đại biểu lãnh đạo, các vị Ủy viên UBMTTQVN xã, đại biểu các thôn và đại biểu nhân dân thôn Trà Quế.

Sau phần khai mạc, hội nghị thông qua nội dung phương án xây dựng khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu thôn Trà Quế. Hội nghị tiến hành thảo luận xung quanh các nội dung về đánh giá thực trạng các các tiêu chí của thôn hiện nay; đồng thời đóng ý kiến vào các nội dung chính của các tiêu chi để xây dựng thành công khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu thôn Trà Quế.

Đây là hoạt động có có ý nghĩa quan trọng trong việc thực hiện Nghị Quyết 217 ngày 12/12/2013 của Bộ chính trị về công hoạt động giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị./.

 

Ngô Đức Hiếu

Lượt xem:  468 Bản in Quay lại

Tin đã đưa
Trang 1 / 2 1 2
 Go To 
 
Xem theo ngày :

Văn bản mới ban hành

banner web dieu hanh Portal Quảng Nam Portal Hội An

Website các phòng ban - xã phường