xã Cẩm Hà họp rà soát danh sách hộ đạt gia đình văn hóa
xã Cẩm Hà họp rà soát danh sách hộ đạt gia đình văn hóa (14/11/2017)
Chiều ngày 1 tháng 11 vừa qua BCĐ xây dựng đời sống Văn hóa xã Cẩm Hà tiến hành họp rà soát danh sách hộ đạt gia đình văn hóa và không đạt gia đình văn hóa năm 2017.

               Về tham dự có các đ/c trong BTV Đảng – TT HĐND – TT UBND – TTUBMTTQVN xã, thành viên BCĐ đời sống văn hóa của xã, về phía thôn có đ/c bí thu chi bộ, trưởng thôn, trưởng BCTMT 7 thôn. Sau khi các tổ đoàn kết phối hợp vơi chi hội phụ nữ tiến hành xét gia đình văn hóa ở các tổ; sau đó tiểu ban xây dựng ĐSVH các thôn tiến hành ra soát lại danh sách đạt gia đình văn hóa và không đạt văn hóa của thôn mình; sau đó lập danh sách gởi lên BCĐ của xã. Căn cứ vào kết quả đó BCĐ của xã tiến hành rà soát lần cuối kết quả thôn Trà Quế 249 hộ đạt gia đình văn hóa đạt 93,6% và 17 hộ ko đạt gia đình văn hóa đạt 6,4%; thôn Trà Quế 249 hộ đạt gia đình văn hóa đạt 93,6% và 17 hộ ko đạt gia đình văn hóa đạt 6,4%; thôn Đồng Nà 191 hộ đạt gia đình văn hóa đạt 83,8% và 37 hộ ko đạt gia đình văn hóa đạt 16,2%; thôn Trảng Kèo 213 hộ đạt gia đình văn hóa đạt 94,7% và 12 hộ ko đạt gia đình văn hóa đạt 5,3%; thôn Cửa Suối 93 hộ đạt gia đình văn hóa đạt 93% và 7 hộ ko đạt gia đình văn hóa đạt 7%; thôn Bàu ốc Hạ 178 hộ đạt gia đình văn hóa đạt 63,6% và 102 hộ ko đạt gia đình văn hóa đạt 36,4%; thôn Bàu ốc Thượng 194 hộ đạt gia đình văn hóa đạt 94,6% và 11 hộ ko đạt gia đình văn hóa đạt 5,4%; thôn Bến Trễ 560 hộ đạt gia đình văn hóa đạt 87,8% và 47 hộ ko đạt gia đình văn hóa đạt 7,7%; căn cứ vào kết quả trên chủ tịch UBND xã sẽ ký quyết định công nhân gia đình văn hóa và không công nhân gia đình văn hóa xã Cẩm Hà năm 2017.

- Ngô Đức Hiếu-

Lượt xem:  545 Bản in Quay lại

Tin đã đưa

Văn bản mới ban hành

banner web dieu hanh Portal Quảng Nam Portal Hội An

Website các phòng ban - xã phường