Hội ND xã Cẩm Hà tổ chức sơ kết công tác Quý I/ 2017
Hội ND xã Cẩm Hà tổ chức sơ kết công tác Quý I/ 2017 (10/05/2017)
Chiều ngày 11/4 vừa qua Hội ND xã Cẩm Hà tổ chức sơ kết công tác Quý I/ 2017 và đề ra một số nhiệm vụ cơ bản của quý II/ 2017.

Về tham dự có đ/c trong BTV Đảng ủy, TT HĐND – TTUBND – TTUBMTTQVN xã, các đ/c trong BCH Hội ND xã và chi hội trưởng và chi hội phó của 7 chi Hội. Trong 3 tháng qua dưới sự chỉ đạo của BTV Đảng ủy và BTV Hội ND thành phố. Hội ND xã đã tổ chức thức hiện thắng lợi các nhiện vụ công tác của quý I năm 2017. Trong công tác tuyên truyền giáo dục chính trị tư tưởng đã tập trung tuyên truyền sau rộng về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách phấp luật của Nhà nước, triền khai cho cán bộ hội viên nông dân xã tiếp tục thực hiện chỉ thị 05 của BCT về “ Đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” bằng các việc làm thiết thực. Trong công tác xây dựng Hội thường xuyên chỉ đạo các chi Hội cũng cố về tổ chức, triển khai ký kết các tiêu chí thi đua năm 2017. Trong phong trào nông dân SXHDG và tham gia xây dựng nông thôn mới cũng được Hội thường xuyên quan tâm chỉ đạo thực hiện. Trong quý II tập trung vào một số hoạt động chính sau: Thường xuyên kiểm tra việc quản lý, điều hành các nguồn vốn vay qua kênh của Hội, Phối hợp với Hội LHPN xã tổ chức hội thi kể chuyển về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, Tổ chức và tham gia giải bong chuyền bông lúa vàng các cấp.

- Ngô Đức Hiếu-

Lượt xem:  591 Bản in Quay lại

Tin đã đưa

Văn bản mới ban hành

banner web dieu hanh Portal Quảng Nam Portal Hội An

Website các phòng ban - xã phường