Thông tin liên hệ
Thông tin liên hệ (26/04/2017)
Hội đồng nhân dân xã Cẩm Hà

1. Chủ tịch HĐND Xã: Ông Ngụy Như Mười

SĐT: 0905 311 935

2. Phó chủ tịch HĐND Xã: Ông Nguyễn Duy Quý

SĐT: 0905 558 275

- Văn phòng UBND Xã

Lượt xem:  259 Bản in Quay lại

Văn bản mới ban hành

banner web dieu hanh Portal Quảng Nam Portal Hội An

Website các phòng ban - xã phường