Hội Cựu Chiến Binh xã Cẩm Hà tổ chức đại hội Lần thứ VIII nhiệm kỳ 2017 – 2022
Hội Cựu Chiến Binh xã Cẩm Hà tổ chức đại hội Lần thứ VIII nhiệm kỳ 2017 – 2022 (04/04/2017)
Trong 2 ngày 23 và 24 tháng 3 năm 2017 Hội Cựu Chiến Binh xã Cẩm Hà long trọng tổ chức đại hội Lần thứ VIII nhiệm kỳ 2017 – 2022; về tham dự có Đ/c Nguyễn Văn Trước – Chủ tịch Hội CCB thành phố; , Đ/c Nguyễn Kim Sáu – Thành ủy viên – Bí thư Đảng bộ xã Cẩm Hà, cùng các đ/c trong BTV Đảng ủy – TTHĐND – TTUBND – TTUBMTTQVN xã Cẩm Hà, đại biểu các ban ngành đoàn thể xã, cùng 136 hội viên Hội CCB của xã về tham dự đại hội. Đây là đợt sinh hoạt chính trị rộng lớn của cán bộ hội viên Hội CCB toàn xã.

Trong nhiệm kỳ qua dưới sự chỉ đạo trực tiếp của BTV Đảng ủy, BTV Hội CCB Thành phố Hội An; sự quan tâm tạo điều kiện của UBND, sự phối hợp, giúp đỡ của Mặt trận và các ban ngành, đoàn thể của xã công tác Hội CCB đã có nhiều khởi sắc. Công tác giáo dục chính trị, lãnh đạo tư tưởng đã được Hội quan tâm đúng mức. Hội tổ chức xây dựng LLXK và LL nòng cốt sẵn sang làm nhiệm vụ khi Đảng và Chính Quyền cần điều động. Công tác phối hợp với BCH Quân sự tổ chức xây dựng Hội CQN được thực hiện có hiệu quả, Công tác phối hợp với Đoàn thanh niên xã tham gia giáo dục truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hung cách mạng cho thế hệ trẻ. Đồng thời Hội thường xuyên quan tâm đến công tác xây dựng Hội về chính trị tư tưởng và xây dựng tổ chức Hội và đội ngũ cán bộ. Phong trào xây dựng Hội 5 năm qua đều giữ vững 7/7 chi Hội TSVM, tỷ lệ hội viên TSVM 100% không có Hội viên trung bình, yếu kém. Đại hội đã nghe ý kiến phát biểu chỉ đạo của Đ/c– PCT Hội cựu chiến binh TP, của Đ/c Nguyễn Kim Sáu – TUV Bí thư Đảng bộ xã Cẩm Hà.  Đại hội đã bầu BCH khóa mới gồm 9 đ/c, Bầu BTV gồm 3 đ/c. Bầu Đ/c Nguyễn Văn Quang – Chủ tịch Hội Khóa VII tiếp tục giữ chức vụ chủ tịch Hội Khóa VIII, bầu Đ/c Nguyễn Văn Hùng – PCT Khóa VII tiếp tục giữ chức Phó chủ tịch Hội khóa VIII, bầu Đoàn đại biểu gồm 8 đại biểu Tham dự Đại hội Đại biểu Hội CCB thành phố Hội An .

- ban văn hóa thông tin-

Lượt xem:  553 Bản in Quay lại

Tin đã đưa

Văn bản mới ban hành

banner web dieu hanh Portal Quảng Nam Portal Hội An

Website các phòng ban - xã phường