Hội tù yêu nước xã Cẩm Hà long trọng tổ chức đại hội Lần thứ V nhiệm kỳ 2017 – 2022
Hội tù yêu nước xã Cẩm Hà long trọng tổ chức đại hội Lần thứ V nhiệm kỳ 2017 – 2022 (03/04/2017)
Đại hội lần này nhằm đánh giá lại kết quả của nhiệm kỳ IV, Kiểm điểm lại hoạt động của BCH Hội nhiệm kỳ IV, đề ra phương hướng nhiệm vụ cho nhiệm kỳ mới, bầu ra BCH khóa mới để lãnh đạo công tác Hội trong 5 năm tới, Bầu đoàn đại biểu đi dự đại hội Hội Tù yêu nước thành phố lầ thứ V.

Trong 2 ngày 7 và 8 tháng 3 năm 2017 Hội tù yêu nước xã Cẩm Hà long trọng tổ chức đại hội Lần thứ V nhiệm kỳ 2017 – 2022; về tham dự có Đ/c Phạm Thanh Vận – Phó chủ tịch Hội tù yêu nước tỉnh Quảng Nam; Đ/c Vương Quốc Hòa – UVBTV Thành ủy – trưởng ban Dân vận thành ủy; Đ/c  Huỳnh Đức – P. Chủ tịch Hội Tù Yêu Nước TP, Đ/c Nguyễn Kim Sáu – Thành ủy viên – Bí thư Đảng bộ xã Cẩm Hà, cùng các đ/c trong BTV Đảng ủy – TTHĐND – TTUBND – TTUBMTTQVN xã Cẩm Hà, đại biểu các ban ngành đoàn thể xã,  cùng 71  hội viên tù yêu nước của xã về tham dự đại hội. Đây là đợt sinh hoạt chính trị rộng lớn của cán bộ hội viên Hội tù yêu nước của xã. Đại hội lần này nhằm đánh giá lại kết quả của nhiệm kỳ IV, Kiểm điểm lại hoạt động của BCH Hội nhiệm kỳ IV, đề ra phương hướng nhiệm vụ cho nhiệm kỳ mới, bầu ra BCH khóa mới để lãnh đạo công tác Hội trong 5 năm tới, Bầu đoàn đại biểu đi dự đại hội Hội Tù yêu nước thành phố lầ thứ V. Qua 5 năm hoạt động cùng với việc xây dựng công tác tổ chức chính trị - tư tưởng, hội cũng thường xuyên quan tâm công tác chính sách cho hội viên; đồng thời chăm lo đời sống vật chất tinh thần cho cán bộ hội viên. Đến nay Hội còn lại 86 hội viên trong đó có 65 nam, 21 nữ, 15 hội viên miễn sinh hoạt. Đại hội đã nghe ý kiến phát biểu chỉ đạo của Đ/c Huỳnh Đức – PCT Hội Tù yêu nước TP, cuar Đ/c Nguyễn Kim Sáu – TYV Bí thư Đảng bộ xã Cẩm Hà.  Đại hội đã bầu BCH khóa mới gồm 7 đ/c, Bầu Đ/c Lê Lưỡng – Chủ tịch Hội Khóa IV tiếp tục giữ chức vụ chủ tịch Hội Khóa V, bầu Đ/c Lê Văn Thảo giữ chức Phó chủ tịch Hội.

- Ban văn hóa thông tin-

Lượt xem:  493 Bản in Quay lại

Tin đã đưa

Văn bản mới ban hành

banner web dieu hanh Portal Quảng Nam Portal Hội An

Website các phòng ban - xã phường