Đại hội Đảng bộ xã Cẩm Hà lần thứ XIII: Phát triển nông nghiệp gắn với dịch vụ du lịch
Đại hội Đảng bộ xã Cẩm Hà lần thứ XIII: Phát triển nông nghiệp gắn với dịch vụ du lịch (13/06/2015)
Ngày 27.5, Đại Hội Đảng bộ xã Cẩm Hà lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2015-2020 đã diễn ra thành công tốt đẹp. Là một xã vùng ven của thành phố Hội An, 5 năm qua, địa phương đã phát triển kinh tế theo cơ cấu “Nông nghiệp - Du lịch dịch vụ - Tiểu thủ công nghiệp”.

Đ/c Nguyễn Văn Dũng - UV.BTV Thành ủy, Quyền Chủ tịch UBND Thành phố phát biểu chỉ đạo Đại hội

Kinh tế tiếp tục tăng trưởng khá, Nông nghiệp giữ thế chủ đạo với mức tăng bình quân hàng năm là 11,7%. Nghề trồng hoa cây cảnh là mũi nhọn với thu nhập năm 2014 đạt 18,2 tỷ đồng, tăng hơn đầu nhiệm kỳ 6 tỷ đồng. Ngành Dịch vụ -Du lịch -Thương mại đạt tốc độ tăng trưởng bình quân 22,6%/năm, doanh thu hơn 26 tỷ đồng năm 2014, tăng 18,7 tỷ đồng so với năm 2010.

Đặc biệt, nghề sản xuất rau truyền thống Trà Quế đã gắn kết phát triển du lịch cộng đồng, thu hút đông đảo du khách đến tham quan với tiền bán vé năm 2014 gần nửa tỷ đồng. Thu nhập bình quân đầu người hiện nay ở Cẩm Hà hơn 21 triệu đồng/năm.

5 năm qua, địa phương đã hỗ trợ xóa nhà tạm, sửa chữa nhà xuống cấp cho 44 hộ chính sách và 15 hộ nghèo với kinh phí hơn gần 2 tỷ đồng; năm 2010 toàn xã có 78 hộ nghèo và 140 hộ cận nghèo, đến nay giảm còn 7 hộ nghèo và 49 hộ cận nghèo. Cẩm Hà đã đạt 13/19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới, tăng hơn 8 tiêu chí so với thời điểm phát động vào năm 2012.

Quang cảnh Đại hội 

Tuy nhiên, kinh tế địa phương tăng trưởng thiếu vững chắc; việc định hướng, phát triển ngành nghề còn lúng túng; một số vấn đề xã hội chưa được giải quyết tốt; công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, đấu tranh phòng chống tham nhũng, lãng phí từng nơi, từng lúc chưa đồng bộ và hiệu quả.

Chính vì vậy, cùng với việc tiếp tục nâng cao năng lực, sức chiến đấu của Đảng, phát huy sức mạnh toàn dân, thực hiện dân chủ, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh, Đại hội Đảng bộ xã Cẩm Hà lần thứ XIII đã xác định: “Tập trung phát triển kinh tế theo hướng Nông nghiệp - Dịch vụ, Du lịch, Thương mại - Công nghiệp; phát triển du lịch sinh thái làng nghề, đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu lao động, đầu tư cơ sở hạ tầng, đảm bảo an sinh xã hội, nâng cao chất lượng các hoạt động VHVN-TDTT, giữ vững ANCT-TTATXH, xây dựng Cẩm Hà xã Nông thôn mới theo hướng làng quê sinh thái”.

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, đồng chí Nguyễn Văn Dũng - Ủy viên BTV Thành ủy, Quyền Chủ tịch UBND thành phố đã đánh giá cao nỗ lực của toàn Đảng bộ trong nhiệm kỳ qua, đồng thời đề nghị Đảng bộ tiếp tục xây dựng Đảng vững mạnh, phát huy nội lực, xây dựng Cẩm Hà thành xã nông thôn mới.

Về định hướng phát triển kinh tế địa phương, đồng chí Nguyễn Văn Dũng nhấn mạnh: “Trong định hướng phát triển kinh tế của địa phương, cần xác định Cẩm Hà phải đi lên từ thế mạnh kinh tế nông nghiệp nhưng phải trên cơ sở gắn kết hoạt động sản xuất nông nghiệp với việc tạo ra những sản phẩm du lịch dịch vụ nhằm tăng thêm giá trị sản xuất. Cẩm Hà cần mạnh dạn huy động các nguồn lực cộng đồng, tập trung đầu tư phát triển các loại hình du lịch, dịch vụ phù hợp; cần nghiên cứu theo hướng phát huy tốt các giá trị lịch sử, văn hóa, tín ngưỡng trên địa bàn; thu hút đầu tư, tạo ra nhiều việc làm, góp phần nâng cao thu nhập cho nhân dân,...”.

Đại hội Đảng bộ xã Cẩm Hà lần thứ XIII đã bầu 15 Ủy viên vào BCH khóa mới và bầu đoàn đại biểu tham dự Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XVII gồm 11 thành viên./.


Quốc Hải

UBND xã Cẩm Hà

Lượt xem:  679 Bản in Quay lại

Tin đã đưa

Văn bản mới ban hành

banner web dieu hanh Portal Quảng Nam Portal Hội An

Website các phòng ban - xã phường