Công tác chuẩn bị bầu cử Trưởng khối phố nhiệm kỳ 2019- 2022 trên địa bàn phường Cẩm An
Công tác chuẩn bị bầu cử Trưởng khối phố nhiệm kỳ 2019- 2022 trên địa bàn phường Cẩm An (30/08/2019)
Sau khi UBND TP tổ chức hội nghị triển khai công tác bầu cử trưởng thôn khối phố, nhiệm kỳ 2019 – 2022 trên địa bàn thành phố, chính quyền địa phương Cẩm An đã tập trung chỉ đạo công tác chuẩn bị bầu cử trưởng thôn khối phố nhiệm kỳ 2019 – 2022.

Sau khi sắp xếp, tổ chức lại thôn khối phố, phường Cẩm An còn 03 khối phố so với 05 khối phố trước đây. Để đảm bảo hoạt động hiệu quả, UBND phường đã chỉ định trưởng khối phố lâm thời đối với các khối phố mới thành lập và kiện toàn bộ máy lãnh đạo khối phố.

Thực hiện Thông tri số 13-TT/TU ngày 05/8/2019 của Thành ủy Hội An về  lãnh đạo công tác bầu cử trưởng thôn, khối phố trên địa bàn thành phố, nhiệm kỳ 2019 – 2022.  Theo thống nhất của Ban Thường vụ thành ủy, cuộc bầu cử được tiến hành vào Chủ nhật, ngày 22.9.2019, với hình thức bỏ phiếu kín. Vừa qua, UBND phường Cẩm An đã ban hành quyết định công bố ngày bầu cử trưởng khối phố theo quy định, đồng thời phối hợp với UBMTTQ và các đoàn thể đẩy mạnh công tác tuyên ruyền, vận động nhân dân phát huy vai trò làm chủ, thực hiện tốt công tác bầu cử trưởng thôn khối phố. Trong thời gian tới, sẽ tổ chức hội nghị ban công tác dự kiến danh sách người ứng cử trưởng khối phố, thành lập tổ bầu cử, ấn định danh sách người ứng cử, niêm yết tại địa điểm bỏ phiếu, lập danh sách cử tri hoặc cử tri đại diện hộ gia đình tham gia bầu cử, niêm yết công khai.

Như vậy là chỉ còn chưa đầy hơn 20 ngày nữa, vào ngày 22.9, cử tri phường Cẩm An sẽ đồng loạt tham gia bầu cử trưởng khối phố. Cuộc bầu cử này là cơ hội để người dân thực hiện quyền làm chủ, lựa chọn người hội đủ các phẩm chất, đại diện cho nhân dân thực hiện chức trách nhiệm vụ cán bộ cơ sở, là cánh tay nối dài của cấp ủy, chính quyền các cấp trong giai đoạn hiện nay.

Văn phòng UBND Phường Cẩm An

Lượt xem:  557 Bản in Quay lại

Tin đã đưa
Trang 1 / 2 1 2
 Go To 
 
Xem theo ngày :

Văn bản mới ban hành

banner web dieu hanh Portal Quảng Nam Portal Hội An

Bộ thủ tục hành chính

Giới thiệu

Số liệu tổng hợp

Giới thiệu

Website các phòng ban - xã phường