Khối phố
Hoạt động cơ sở > Khối phố
Khối phố
(14/05/2015)
Danh sách cán bộ
TT
HỌ VÀ TÊN
ĐỊA CHỈ
CHỨC VỤ
SỐ ĐIỆN THOẠI
1
Nguyễn Văn Sơn
An Bàng
Bí thư Chi bộ
 
2
Phạm Chữ
An Bàng
PBT-Khối trưởng
1288692086
3
Trần Tia
An Bàng
Trưởng ban CTMT
 
4
Lê Xang
An Bàng
Tổ trưởng DP số 1
 
5
Trần Tầm
An Bàng
Tổ trưởng DP số 2
 
6
Ngụy Như Cư
An Bàng
Tổ trưởng DP số 3
 
7
Lê Thị Lật
An Bàng
Tổ trưởng DP số 4
 
8
Nguyễn Giáo
An Bàng
Tổ trưởng DP số 5
 
9
Đinh Văn Bé
An Bàng
Tổ trưởng DP số 6A
 
10
Lê Ái
An Bàng
Tổ trưởng DP số 6B
 
11
Trần Văn Tấn
An Bàng
Tổ trưởng DP số 7
 
12
Trần Nga
An Bàng
Tổ trưởng DP số 8
 
13
Lê Thị Nga
An Bàng
Tổ trưởng DP số 9
 
14
Phan Văn Có
An Tân
Bí thư chi bộ
0906400297
15
Trần Minh Công
An Tân
Trưởng khối
0906578612
16
Phạm Thị Ký
An Tân
Trưởng ban CTMT
 
17
Đinh Xuân Bá
An Tân
Tổ trưởng DP số 1
 
18
Đinh Phú Thuận
An Tân
Tổ trưởng DP số 2
 
19
Võ Tư
An Tân
Tổ trưởng DP số 3
 
20
Phạm Chạy
An Tân
Tổ trưởng DP số 4
 
21
Mai Sáu
An Tân
Tổ trưởng DP số 5
 
22
Đinh Văn Chinh
An Tân
Tổ trưởng DP số 6
 
23
Nguyễn Thị Lũy
An Tân
Tổ trưởng DP số 7
 
24
Trần Quen
An Tân
Tổ trưởng DP số 9
 
25
Phan Văn Xý
Tân Thành
Bí thư Chi bộ
935301673
  26 Nguyễn Chín Tân Thành Khối trưởng  
27
Phùng Hết
Tân Thành
Trưởng ban CTMT
 
28
Hồ Công Quang
Tân Thành
Tổ trưởng DP số 5
 
29
Đỗ Công Danh
Tân Thành
Tổ trưởng DP số 1
1219489899
30
Lê Văn Hùng
Tân Thành
Tổ trưởng DP số 2
 
31
Trần Bông
Tân Thành
Tổ trưởng DP số 3
 
32
Nguyễn Sáu
Tân Thành
Tổ trưởng DP số 4
 
33
Nguyễn Huệ
Tân Thịnh
Bí thư chi bộ
984487023
34 Lê Công Lâm Tân Thịnh Khối trưởng  
35
Nguyễn Hòa
Tân Thịnh
TBCTMT Kiêm TTDP số1
 
36
Nguyễn Tới
Tân Thịnh
Tổ trưởng DP số 2
 
37
Nguyễn Thơm
Tân Thịnh
Tổ trưởng DP số 3
 
38
Đặng Văn Bán
Tân Thịnh
Tổ trưởng DP số 4
 
39
Huỳnh Thanh Huy
Tân Thịnh
Tổ trưởng DP số 6
0905258864
40
Trần Trung Khánh
Tân Thịnh
Tổ trưởng DP số 7
 
41
Đoàn Thị Hường
Tân Thịnh
Tổ trưởng DP số 8
 
42
Nguyễn Tấn Thành
Tân Thịnh
Tổ trưởng DP số 5
01202417432
43
Nguyễn Quá
Tân Mỹ
Bí thư chi bộ
 
44
Phạm Văn Tám
Tân Mỹ
Khối trưởng
01229593114
45
Tạ Thạnh
Tân Mỹ
Trưởng ban CTMT
 
46
Đinh Văn Tấn
Tân Mỹ
Tổ trưởng DP số 1
914082148
47
Nguyễn Thành Dân
Tân Mỹ
Tổ trưởng DP số 2
1215699715
48
Trương Minh Trí
Tân Mỹ
Tổ trưởng DP số 4
 
49
Lê Lai
Tân Mỹ
Tổ trưởng DP số 5
 
50
Trương Thanh Hải
Tân Mỹ
Tổ trưởng DP số 3
 

 

UBND Phường Cẩm An

Lượt xem:  0 Bản in Quay lại


Văn bản mới ban hành

banner web dieu hanh Portal Quảng Nam Portal Hội An

Bộ thủ tục hành chính

Giới thiệu

Số liệu tổng hợp

Giới thiệu

Website các phòng ban - xã phường