Hướng dẫn các bước thực hiện nộp hồ sơ trực tuyến
Hướng dẫn các bước thực hiện nộp hồ sơ trực tuyến (30/08/2019)
Để nộp hồ sơ trực tuyến, thực hiện theo các bước sau:
Bước 1: Vào website dịch vụ công

http://dichvucong.quangnam.gov.vn

Nhấn chọn Nộp hồ sơ trực tuyến

Bước 2: Tìm kiếm thủ tục cần nộp trực tuyến

Hình 1: Giao diện chọn thủ tục DVC trực tuyến

Bước 3: Nhấn chọn thủ tục Hành chính cần nộp, màn hình sau xuất hiện:

Hình 2: Giao diện sau khi nhấp chọn thủ tục hành chính

Bước 4: Nhấn Chọn ở phần Dịch vụ nộp hồ sơ qua mạng để nộp hồ sơ trực tuyến hoặc ở phần Nộp hồ sơ trực tiếp tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả để nộp hồ sơ trực tiếp.

Bước 5: Sau khi nhấn Chọn dịch vụ nộp hồ sơ qua mạng, màn hình sau xuất hiện:

Bước 6: Chọn Thông tin nộp (cá nhân hay tổ chức) và nhập các thông tin sau:

§  Nhập họ tên người nộp/ tên doanh nghiêp,tổ chức

Nhập ngày sinh/Ngày cấp giấy phép,..

§  Nhập số Chứng minh nhân dân/Số GP/CN ĐKKD

Bước 7: Nhấn nút Xác nhận, sẽ có 02 trường hợp sau:

§  TH1: Nếu người nộp hồ sơ đã từng nộp hồ sơ qua hệ thống thì xem tiếp bước 9

§  TH2: Nếu đây là lần đầu tiên nộp hồ sơ thì xem bước 8

Bước 8: Nếu đây là lần đầu tiên nộp hồ sơ, sau khi nhấn “Xác nhận” chương trình sẽ thông báo như hình dưới:

Hình 4: Giao diện nhập thông tin nộp hồ sơ

  • Nhấn nút ok, chương trình xuất hiện màn hình khai báo thông tin sau:

Hình 5: Giao diện nhập thông tin nộp hồ sơ

  • Nhập các thông tin người nộp hồ sơ được đánh dấu *
  • Nhập mã bảo vệ xuất hiện trên hình
  • Nhấn Tiếp tục để bắt đầu nộp hồ sơ

 

Bước 9: Sau khi nhập thông tin người nộp xong nhấn nút tiếp tục, chương trình xuất hiện màn hình nhập hồ sơ 

Hình 6: Giao diện nhập nội dung hồ sơ

  • Nhập các thông tin của thủ tục, đính kèm các văn bản, giấy tờ cần thiết của thủ tục
  • Nhập Mã bảo mật

Bước 10: Nhấn nút Nộp hồ sơ, hồ sơ nộp đã hoàn thành chương trình xuất hiện thông báo

Bước 11: Tra cứu kết quả hồ sơ

Bấm vào nút Tra cứu hồ sơ trực tuyến

Hình 8: Màn hình Tra cứu hồ sơ trực tuyến

Nhập mã hồ sơ cần tra cứu, hệ thống sẽ hiển thị kết quả, tình trạng của hồ sơ cần tìm. Nếu tổ chức, công dân không nhớ mã hồ sơ, có thể nhập các thông tin sau để tìm kiếm hồ sơ: ngày sinh và số CMND (đối với cá nhân); số GCN ĐKD và ngày cấp (đối với doanh nghiệp).

Nguồn: Cổng thông tin điện tử tỉnh Quảng Nam.

Văn phòng UBND Phường Cẩm An

Lượt xem:  595 Bản in Quay lại

Tin đã đưa
Trang 1 / 2 1 2
 Go To 
 
Xem theo ngày :

Văn bản mới ban hành

banner web dieu hanh Portal Quảng Nam Portal Hội An

Bộ thủ tục hành chính

Giới thiệu

Số liệu tổng hợp

Giới thiệu

Website các phòng ban - xã phường