Tỉnh Quảng Nam tổ chức Cuộc thi tìm hiểu cải cách hành chính năm 2019
Tỉnh Quảng Nam tổ chức Cuộc thi tìm hiểu cải cách hành chính năm 2019 (30/08/2019)
Nhằm mục đích nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức trong việc tham mưu, thực hiện công tác CCHC tại cơ quan, đơn vị, địa phương, đồng thời phổ biến sâu rộng những nội dung cơ bản các văn bản pháp luật về cải cách hành chính, giúp đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức nắm bắt chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, các văn bản chỉ đạo của Trung ương và của tỉnh về công tác cải cách hành chính. Ngày 24/7/2019, Sở Nội vụ tỉnh Quảng Nam ban hành Kế hoạch số 1654/KH-SNV về tổ chức cuộc thi tìm hiểu cải cách hành chính năm 2019.

Đối tượng dự thi là cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan, đơn vị, địa phương đóng trên địa bàn tỉnh Quảng Nam.

Cuộc thi sẽ được tổ chức 04 kỳ (mỗi tháng 01 kỳ, từ ngày 10/9/2019 đến ngày 20/12/2019), với 02 nội dung thi là thi trắc nghiệm và thi viết 01 bài luận, phần thi viết chỉ diễn ra ở kỳ thi chung cuộc (kỳ thứ 04). Tại phần thi trắc nghiệm thí sinh sẽ trả lời những câu hỏi theo hướng dẫn tại địa chỉ http://duthicchc.quangnam.gov.vn, nội dung câu hỏi sẽ xoay quanh về chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, các văn bản chỉ đạo của Trung ương và tỉnh liên quan đến công tác cải cách hành chính. Tại phần thi viết bài luận với nội dung là những sáng kiến, cách làm mới về công tác CCHC có thể áp dụng được vào thực tế tại cơ quan, đơn vị, địa phương hoặc tại tỉnh Quảng Nam, bên cạnh đó các sáng kiến hoặc cách làm mới trong cải cách hành chính phải đáp ứng các yêu cầu như: chưa được công bố trên các tài liệu, các cuộc thi khác hoặc trên các phương tiện thông tin đại chúng; lần đầu tiên được áp dụng và có khả năng mang lại lợi ích thiết thực.

Cơ cấu giải thưởng cuộc thi gồm:

- Giải cá nhân: mỗi kỳ thi sẽ có 04 giải thưởng (01 giải nhất, 01 giải nhì, 02 giải ba và 03 giải khuyến khích).

- Giải tập thể: sau khi kết thúc 04 kỳ thi, Ban Tổ chức sẽ quyết định 02 giải tập thể dành cho các cơ quan, đơn vị, địa phương có tổng số người tham dự nhiều nhất và số bài thi có kết quả đạt trên 50% so với thang điểm tối đa.

Lễ tổng kết và trao giải cuộc thi dự kiến sẽ được tổ chức trong khoảng thời gian từ ngày 25 đến ngày 30 tháng 12 năm 2019.

Xem Kế hoạch cuộc thi: /Uploaded/file/CCHC/KH%20CUOC%20THI%20TIM%20HIEU%20CCHC%20NAM%202019.pdf

Xem Thể lệ cuộc thi: /Uploaded/file/CCHC/The%20le%20thi%20tim%20hieu%20CCHC.pdf

 

Nguồn: Sở Nội vụ tỉnh Quảng Nam

Văn phòng UBND Phường Cẩm An

Lượt xem:  399 Bản in Quay lại

Tin đã đưa
Trang 1 / 2 1 2
 Go To 
 
Xem theo ngày :

Văn bản mới ban hành

banner web dieu hanh Portal Quảng Nam Portal Hội An

Bộ thủ tục hành chính

Giới thiệu

Số liệu tổng hợp

Giới thiệu

Website các phòng ban - xã phường