UBND PHƯỜNG TÂN AN TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CHỈ THỊ 30 CỦA BAN THƯỜNG VỤ TỈNH ỦY QUẢNG NAM .
UBND PHƯỜNG TÂN AN TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CHỈ THỊ 30 CỦA BAN THƯỜNG VỤ TỈNH ỦY QUẢNG NAM . (16/02/2023)
Ông Đinh Hoa - Chủ tịch UBND phường Tân An cho biết : Thực hiện chỉ thị số 30 ngày 17- 11- 2022 của Ban Thường vụ Tỉnh Ủy Quảng Nam : Về tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính; nâng cao tinh thần trách nhiệm, hiệu quả công tác trong thực thi công vụ .

Ủy ban Nhân Dân phường đã cụ thể hóa việc tổ chức, triển khai trong đó : Nâng cao nhận thức, vai trò, trách nhiệm của cấp Chính quyền và cán bộ, công chức trong việc tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, xây dựng nền hành chính phát triển, hiện đại, chuyên nghiệp,kỷ cương, năng động, công khai, minh bạch, hiệu lực, hiệu quả; bảo đảm sự nghiêm minh trong thực thi Pháp luật và củng cố niềm tin của Nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước .  Xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, người lao động có phẩm chất đạo đức công vụ, đạo đức nghề nghiệp, có phong cách ứng xử văn minh, ý thức chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính, tuân thủ các quy định trong hoạt động công vụ nhằm tạo chuyển biến mạnh mẽ trong lề lối , tác phòng làm việc của cán bộ, công chức, người lao động . Nghiêm cấm lợi dụng chức năng, nhiệm vụ để gây nhũng nhiễu, phiền hà, trục lợi khi xử lý, giải quyết công việc liên quan đến người dân, tổ chức và doanh nghiệp . Cán bộ, công chức và người lao động vi phạm kỷ luật, kỷ cương hành chính phải bị xem xét xử

                                          

Võ Còn

Lượt xem:  91 Bản in Quay lại

Tin đã đưa
Trang 1 / 17 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
 Go To 
 
Xem theo ngày :

Văn bản mới ban hành

banner web dieu hanh Portal Quảng Nam Portal Hội An

Bộ thủ tục hành chính

Giới thiệu

Hoạt động cơ sở

Giới thiệu

Số liệu tổng hợp

Giới thiệu

Website các phòng ban - xã phường