CÔNG TÁC TUYỂN QUÂN THỰC HIỆN NGHĨA VỤ QUÂN SỰ NĂM 2023
CÔNG TÁC TUYỂN QUÂN THỰC HIỆN NGHĨA VỤ QUÂN SỰ NĂM 2023 (30/01/2023)
Trong năm 2023, phường Tân An có 10 Quân nhân hoàn thành Nghĩa vụ quân sự, xuất ngũ về địa phương và 08 thanh niên trúng tuyển nghĩa vụ quân sự .