TÂN AN TỔNG KẾT PHONG TRÀO THI ĐUA YÊU NƯỚC NĂM 2022
TÂN AN TỔNG KẾT PHONG TRÀO THI ĐUA YÊU NƯỚC NĂM 2022 (30/01/2023)
Chiều ngày 10 - 1 , Ủy Ban Nhân dân - Ban xây dựng đời sống văn hóa phường Tân An tổ chức Hội nghị Tổng kết phong trào thi đua và phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa năm 2022 .

Năm qua, Trong tình hình dịch bệnh Covid-19 đã được kiểm soát, tình hình  thời tiết, thiên tai cực đoan cũng đã trực tiếp tác động đến địa phương. Nhưng dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ, sự điều hành của chính quyền, sự đồng thuận của nhân dân trong phường đã chung sức đồng lòng thực hiện hoàn thành kế hoạch nhà nước cấp trên giao, góp phần ổn định về chính trị; kinh tế, văn hoá xã hội phát triển; an ninh quốc phòng được giữ vững. Các chỉ tiêu kế hoạch đều hoàn thành và hoàn thành vượt mức, tạo ra sức mạnh tổng hợp để phong trào thi đua yêu nước trên địa bàn phường được phát huy. Tổng doanh thu hộ cá thể ước , đạt 101,4% so với chỉ tiêu. Tổng giá trị ngành TTCN , đạt 102,28% so với chỉ tiêu . Tổng thu ngân sách năm 2022 , đạt 149,56% so với chỉ tiêu Thành phố giao .....thu các quỹ vận động trong nhân dân năm đạt 96,76% so với kế hoạch giao, thu thuế đất phi nông nghiệp trên toàn phường  đạt 212,24% so với chỉ tiêu giao .  Phong trào xây dựng đời sống văn hóa và cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư đã đi vào chiều sâu và mang lại hiệu quả thiết thực trong đời sống nhân dân .Tinh thần tương thân tương ái, tương trợ láng giềng được phát huy mạnh mẽ. Trong năm 2022, trên địa bàn phường có 1.752 hộ đạt danh hiệu gia đình văn hóa, đạt 97,17% so với tổng số hộ dân ; 04/04 khối phố đạt danh hiệu khối phố văn hóa; phường được công nhận phường đạt chuẩn văn minh đô thị.

       Hội nghị đã trao cờ dẫn đầu phong trào thi đua yêu nước năm 2022 của Ủy ban Nhân dân phường Tân An cho Nhân dân và cán bộ khối An Phong, 16 tập thể và 34 cá nhân được Ủy ban Nhân dân phường tặng giấy khen về có thành tích trong các phong trào thi đua tại địa phương . Trong phong trào xây dựng đời sống văn hóa năm 2022, Ủy ban nhân dân phường Tân An đã tặng giấy khen cho 4 tập thể và 7 hộ gia đình tiêu biểu .

                                                               

 

Võ Còn

Lượt xem:  101 Bản in Quay lại

Tin đã đưa
Trang 1 / 17 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
 Go To 
 
Xem theo ngày :

Văn bản mới ban hành

banner web dieu hanh Portal Quảng Nam Portal Hội An

Bộ thủ tục hành chính

Giới thiệu

Hoạt động cơ sở

Giới thiệu

Số liệu tổng hợp

Giới thiệu

Website các phòng ban - xã phường